Cập nhật lúc: 13:53, 12/12/2016 [GMT+7]
.
Phát biểu của Uỷ viên BCH TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII:

Chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế, nắm chắc thời cơ để tăng tốc phát triển


Thưa chủ tọa kỳ họp!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQVN!

Thưa Quý vị Đại biểu HĐND tỉnh, Quý vị khách quý, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, đại biểu HĐND đưa vào chương trình cho tôi phát biểu với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh nhân kỳ họp lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Thay mặt BTVTU, tôi xin trân trọng gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách quý, cử tri và nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp lần thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và Quý vị đại biểu

Theo chương trình Kỳ họp được HĐND tỉnh thông qua, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tôi được biết trong thời gian qua, được sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của BTV, TTTU và thực hiện kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 – khóa XIX, Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tích cực chuẩn bị các nội dung của kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao; các vị đại biểu HĐND tỉnh giành nhiều thời gian nghiên cứu; khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở; tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri và nhân dân về tình hình KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng; lắng nghe, tiếp thu, giải quyết nhiều kiến nghị của cư tri trong tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo; với trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; chúng ta tin rằng, kỳ họp sẽ đưa ra được những quyết sách quan trọng, hợp lòng dân, thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an ninh – quốc phòng; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 Thưa Quý vị đại biểu!

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hiệu quả hoạt động của HĐNDđược quyết định bằng hiệu quả của các kỳ họp HĐND; hoạt động của các ban HĐND, của mỗi đại biểu HĐND và hiệu quả phối hợp hoạt động với UBND, UBMTTQVN, Tòa án ND, Viện KSND và các cơ quan, tổ chức khác.

Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào thời điểm sắp kết thúc nhiệm vụ năm 2016; là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XII thảo luận, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2017; quyết định tỷ lệ phân chia thu – chi ngân sách, đầu tư công trung hạn và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến phát triển KT-XH giai đoạn 2017-2020.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình đối với cử tri và nhân dân trong tỉnh; thay mặt BTVTU, tôi xin trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Năm 2016 là năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là năm “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư”. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta còn phải vượt quan nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới, khu vực, biển Đông diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước phục hồi chậm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trong bối cảnh đó, nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng như báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Qua tiếp xúc của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND với cử tri và nhân dân trong tỉnh và qua nhiều kênh thông tin khác; đa số cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao nổ lực, đổi mới sáng tạo, quyết tâm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền; KT-XH, đời sống của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; một bộ phận cán bộ, đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ tổ chức, công dân; xứng là công bộc của dân. Nhưng đồng thời, nhiều cử tri và nhân dân cũng thể hiện sự băng khoăn, lo lắng, bức xúc trước những khó khăn, thách thức về KT-XH; nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chậm; thu hút đầu tư chưa có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Chất lượng giáo dục, y tế cải thiện chậm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo chậm đổi mới, tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn chưa được khắc phục; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao kết quả còn hạn chế; khoa học – công nghệ chưa đóng góp nhiều cho phát triển KT-XH; chưa tạo ra được nhiều việc làm thu nhập cao cho người dân. Tội phạm, vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp; thanh tra, điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án còn chậm. Cải cách thủ tục hành chính chưa có nhiều chuyển biến; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh còn ở mức thấp; kỷ luật, kỷ cương, năng lực phẩm chất, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa chuyển biến; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn xảy ra; có không ít cán bộ, đảng viên sống ích kỷ, thiếu khát vọng cống hiến; không làm tròn bổn phận là công bộc của nhân dân; không sâu sát thực tế cơ sở; chưa lo nghĩ nhiều đến nhân dân, người nghèo; tôi nghĩ làm lãnh đạo, công chức nhà nước mà có thái độ thờ ơ, vô cảm, không lo nghĩ cho dân mình thì thật không xứng đáng.

Với trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại biểu HĐND được cử tri và nhân dân ủy thác thực hiện quyền lực của họ; đó vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao của người đại biểu nhân dân; tôi trân trọng đề nghị quý đại biểu HĐND dành nhiều thời gian, tâm trí, thảo luận làm sáng tỏ mặt được, chưa được; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2017; góp phần tích cực cùng cấp Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy lợi thế, nắm chắc thời cơ để tăng tốc phát triển.
    
2. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX xác định chủ đề năm 2017 là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; ưu tiên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; khắc phục tình trạng yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng chính quyền liêm chính, trong sạch, hành động quyết liệt phục vụ tổ chức, công dân. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số quản trị và hành chính công; xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến thân thiện, an toàn và thành công cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm được TU cụ thể hóa thành 4 kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; quản lý khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi đề nghị Quý vị Đại biểu HĐND, các ban HĐND và TT HĐND tỉnh cần phân tích, nắm chắc yêu cầu thực tiễn cuộc sống; ý nguyện, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để bàn bạc, thảo luận đề ra các giải pháp thật sự mạnh mẽ, có tính khả thi cao, tạo ra sự thay đổi căn bản, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
    
3. HĐND có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở địa phương; HĐND và mỗi đại biểu HĐND có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.HĐND không dừng lại ở việc ban hành NQ; giám sát, chất vấn mà quan trọng hơn là mỗi Đại biểu HĐND, TT HĐND cần đồng hành cùng cơ quan hành chính; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để đưa thực tiễn phong phú vào Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn và chịu một phần trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm của UBND cùng cấp.

Phát huy dân chủ XHCN trước hết là dân chủ trong hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử; kiến nghị, đề xuất của Đại biểu dù là thiểu số cũng cần được lắng nghe, cân nhắc thận trọng nếu ý kiến đó của Đại biểu phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của một bộ phận cử tri. Cử tri ủy thác quyền lực của mình cho đại biểu và yêu cầu đại biểu phải chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. BTVTU mong rằng, mỗi đại biểu HĐND, các ban HĐND, TT HĐND cần phát huy đầy đủ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, làm tốt công tác giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức để khắc phục tình trạng nặng văn bản, giấy tờ nhưng nhẹ hành động, tổ chức thực hiện; loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, tạo kẻ hở cho nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng tính công khai, minh bạch; đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả với tiêu cực; nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền; tạo mội trường thông thoáng để khơi thông và huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển; tạo việc làm, thu nhập tốt cho người dân, để người dân thực sự thuận lợi, hài lòng hơn khi đến với các cơ quan công quyền.
    
4. HĐND tỉnh khóa XII qua 4 kỳ họp, đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới ngày càng nặng nề, tôi đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND ngày càng thực chất trên cơ sở quán triệt tư tưởng dân là gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phục vụ nhân dân. Thông qua giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, phát huy mặt tích cực, giảm thiểu những bất cập của những chính sách; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ KT-XH của tỉnh. Cần nghiên cứu, từng bước hoàn thiện các quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động giám sát theo hướng xác định rõ phạm vi, đố tượng chịu sự giám sát; thẩm quyền giám sát của các chủ thể; cách thức, trình tự, thủ tục tiến hành.
 
Hoạt động giám sát cần tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc mà nhân dân và cử tri quan tâm; phải thực sự trân trọng ý kiến của nhân dân; đưa ý nguyện chính đáng của người dân đến nghị trường để bàn bạc, giải quyết thỏa đáng cho dân; chú trọng và quyết liệt hơn nữa trong hậu giám sát. Cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chấn vấn tại các kỳ họp HĐND, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó, chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân và đề ra giải pháp khả thi nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Cần đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng; bám sát sự vận động của đời sống KT-XH để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, nhất là những vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; về các dự án quan trọng, tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri và nhân dân; làm được như vậy, HĐND mới hoàn thành được trọng trách là cơ quan dân cử; nhà nước của ta mới thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
    
5. Thực tiễn cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu HĐND. Vì vậy, một mặt cần đổi mới, cải tiến, nâng cao vai trò, năng lực hoạt động của TT HĐND, các ban HĐND để thực sự trở thành nòng cốt trong hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu đổi mới tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; mặt khác, tôi đề nghị các đại biểu dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; thực hiện tốt chương trình hành động, liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe ý kiến của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Đề nghị các đại biểu cùng MTTQ Việt Nam hãy đem đến các kỳ họp HĐND những tiếng nói tâm huyết, những vấn đề chân thực phản ánh sinh động nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đông đảo cử tri trong tỉnh.

Những vấn đề, kiến nghị của cử tri không chỉ dừng lại ở mức độ chỉ lắng nghe phản ánh mà phải được bàn bạc, thậm chí tranh luận, để tìm giải pháp giải quyết hiệu quả; chất vấn làm rõ trách nhiệm của cơ quan trong giải quyết các vấn đề của nhân dân, đặc biệt là các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Các cơ quan giải quyết nhanh và tích cực cần được biểu dương, khen ngợi; phê bình, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan chậm giải quyết kiến nghị của cử tri. Nếu mỗi kỳ họp mà các kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết thấu đáo, hiệu quả thì không những góp phần tích cực thúc đẩy phát triển KT-XH mà còn củng cố sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết, tin tưởng của dân đối với Đảng, chính quyền, đối với người đại biểu do mình bầu ra.
    
Thưa Quý vị Đại biểu!

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện, BTVTU đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc cụ thể hóa thực hiện 04 Kết luận và 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp sức cùng Đảng bộ và các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong năm 2017, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020).
    
Thưa các đồng chí và Quý vị đại biểu HĐND tỉnh!

Để kết thúc thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017; trước mắt, là chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón tết Đinh Dậu 2017; BTV TU chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết; tập trung việc chỉ đạo, khắc phục lũ lụt, khôi phục sản xuất, đời sống của nhân dân; nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2016; khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 – Khóa XIX về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng ngay từ đầu năm 2017. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức không biếu quà và không nhận quà biếu. Bí thư TU, các phó BTTU, UV BTVTU, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh gương mẫu không nhận quà biếu của cấp dưới, không biếu quà cấp trên.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải bố trí cán bộ giải quyết đầy đủ, kịp thời các công việc liên quan tổ chức, công dân; không tổ chức hoặc tham gia tiệc tùng, ăn uống, chè chén, liên hoan không lành mạnh; không nhất thiết phải đến nhà lãnh đạo chúc tết; nên tổ chức chúc tết tập thể cơ quan vào ngày làm việc đầu năm Đinh Dậu 2017; dành thời gian nghỉ Tết thăm hỏi họ hàng; chăm lo cho người nghèo; người khuyết tật; những gia đình khó khăn do bệnh tật, thiên tai. Chuẩn bị chu đáo, đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân ăn tết; nhất là vùng núi cao và hải đảo; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân phong phú, thiết thực, an toàn và tiết kiệm; bảo đảm vệ sinh ATTP; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh, chính trị, trận tự, an toàn xã hội; thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách an sinh xã hội, tổ chức chu đáo việc sửa chữa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hung, các đối tượng chính sách; các đơn vị, công nhân làm nhiệm vụ phục vụ tết, người nghèo, người già neo đơn; trẻ em không nơi nương tựa… cố gắng chăm lo cho mọi người, mọi nhà no đủ; đón tết vui tươi, đầm ấm.
    
Tôi đề nghị các đồng chí và Quý vị đại biểu HĐND tỉnh ngay sau kỳ họp này, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BTVTU.

Tôi xin chúc các đồng chí, Quý vị đại biểu HĐND tỉnh sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII thành công tốt đẹp.
    
Trân trọng cảm ơn!
 
.