Cập nhật lúc: 12:57, 26/12/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XII


(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. 
 
Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trực tiếp Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW  (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Đây là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ quán triệt Nghị quyết
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ quán triệt Nghị quyết
Nghị quyết đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng suy thoái là do bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”; nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng. 
 
Căn cứ tình hình thực tế, Nghị quyết đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận diện những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…
 
4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết được nêu rõ, gồm: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 
 
Một số điểm mới trong thực hiện các nhóm giải pháp gồm: Bắt buộc hàng năm phải học tập, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng về đạo đức. Hằng năm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương…

 

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu sau hội nghị này, các cấp, các ngành, địa phương cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.  
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết  số 04-NQ/TW (khóa XII).
 
Nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW (Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Nghe Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
Nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh quán triệt Kết luận  số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và Chương trình hành động của của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW...
 
Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (26-27.12).
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.