Cập nhật lúc: 20:35, 01/12/2016 [GMT+7]
.

Có 93 doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, toàn tỉnh có 93 doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, với 2.894 đảng viên trong tổng số trên 5.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Trong đó có 48 tổ chức đảng thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 1.227 đảng viên, có 36 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, có 232 doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn với 36.766 đoàn viên trong tổng số 511 doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập. Có 56 tổ chức cơ sở đoàn, với 3.312 đoàn viên,  600 thanh niên, chiếm 10,72% so với tổng số tổ chức đoàn trong tỉnh...

Đây là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy sau 5 năm thực hiện Kết luận số 80 ngày 29.7.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

PV
 

.