Cập nhật lúc: 21:56, 25/11/2016 [GMT+7]
.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 -2020, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những điểm mới so với các nhiệm kỳ trước đây là, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, còn đối với trình độ chuyên môn thì thực hiện chuẩn hóa ngay từ đầu vào, kiên quyết "nói không" với việc cấp kinh phí ngân sách cho việc đào tạo chuẩn hóa CB,CCVC.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong hai năm 2015 -2016 đã có gần 180 cán bộ, đảng viên là lãnh đạo đương nhiệm, diện cán bộ quy hoạch của các cấp ủy được cử học các lớp trung cấp chính trị và cao cấp lý luận chính trị.

 

Kỳ thi tuyển cán bộ công chức khối Đảng - Mặt trận.
Kỳ thi tuyển cán bộ công chức khối Đảng - Mặt trận.


Thông qua đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo là những người kiên định lập trường tư tưởng chính trị, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng, có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn.
 

"Lý do mà Thành ủy tập trung cho công tác này là nhằm thực hiện tốt các chủ trương về công tác cán bộ. Mặt khác, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của đa số cán bộ đều đã chuẩn hóa ngay từ đầu vào, nên Thành ủy chỉ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng dưới dạng cập nhật kiến thức quản lý, đặc biệt là lĩnh vực về đô thị, kiến trúc, luật… nhằm phục vụ cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới".
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ và là giải pháp để các cấp ủy hiện thực hóa nhiệm vụ đột phá “về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Qua hơn một năm thực hiện nghị quyết, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh, từ đó xác định kế hoạch và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng từng năm cho phù hợp. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét, có ý nghĩa đột phá và đem lại một số kết quả bước đầu quan trọng.

Trên thực tế, cán bộ, đảng viên sau khi được bồi dưỡng lý luận chính trị khi trở về với vị trí công tác của mình đã nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường, nhất là việc vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Biết phân tích, đánh giá tình hình một cách đúng đắn, sát thực, vận dụng và cụ thể hóa đối với công việc đảm nhận... Từ đó tạo nên sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở một cách hợp lý, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ngày càng vững mạnh.


Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.
.