Cập nhật lúc: 09:51, 13/10/2016 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy: Trực báo với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 12.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì Hội nghị trực báo với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, để đánh giá tình hình công tác quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.2016.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại buổi trực báo. ảnh: Thanh Thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại buổi trực báo. ảnh: Thanh Thuận


Trong quý III.2016, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát các chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tỉnh ngày càng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở và mang lại hiệu quả tích cực...

Nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2016, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm quý IV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, chương trình trọng tâm quý IV của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị Mặt trận và các đoàn thể tỉnh soát  xét lại chương trình công tác năm 2016 và tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của năm và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2017; tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; duy trì thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. Tích cực phối hợp các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong và ngoài tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, góp phần thực  hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, phối hợp đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

THANH THUẬN 

.
.