Cập nhật lúc: 20:03, 12/10/2016 [GMT+7]
.

Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại hằng năm trước ngày 25/12/2016


(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức năm 2016.

Công văn nêu rõ, trong khi chờ Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các tổ chức và cá nhân hàng năm để thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trường chính trị tỉnh, Báo Quảng Ngãi; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 theo Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 03-HD/TƯ ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Quyết định số 2173-QĐ/TU ngày 16/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất.

Thời gian hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 25/12/2016. Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đồng thời gửi hồ sơ kiểm điểm tập thể và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kết luận về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 15/01/2017. 

 

PV

.