Cập nhật lúc: 14:26, 04/10/2016 [GMT+7]
.

Cán bộ phải tự giác được trách nhiệm


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là điều mà Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh khi đề cập đến công tác cán bộ. Theo đồng chí Nguyễn Chín, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, song vẫn còn mặt hạn chế cần phải chấn chỉnh.

TIN LIÊN QUAN
          
Kỳ vọng ở sự đổi mới...  

Công tác cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được coi là then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sau mỗi kỳ đại hội đều kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành các bước về công tác cán bộ, thứ nhất là phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thứ hai là chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thứ ba là kiện toàn, phân công các đồng chí cấp ủy.
 

  Cán bộ phải nêu gương  

Công tác cán bộ phải gắn với kỷ luật, kỷ cương. Tuy nhiên, quan trọng nhất là mỗi cán bộ phải tự giác được trách nhiệm của mình, dù ở cương vị nào cũng phải thực hiện vai trò nêu gương; rèn luyện để có kỹ năng, năng lực thực tiễn tốt, gần gũi với nhân dân, lắng nghe nhân dân để giải quyết công việc đạt hiệu quả.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy NGUYỄN CHÍN

Thực hiện lộ trình về công tác cán bộ, thời gian vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định luân chuyển, điều động và chỉ định, phân công công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nhiều sở, ban, ngành, địa phương.

Điều này đặt ra kỳ vọng rất lớn trong nhân dân về năng lực, tinh thần trách nhiệm ở những cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như tin tưởng vào sự đổi mới và phát triển của địa phương thông qua đổi mới trong công tác cán bộ.

Điểm mới trong công tác cán bộ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 306 quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu không phải nói suông hoặc chung chung, mà định rõ công việc, nếu không thực hiện sẽ có hình thức xử lý cụ thể.  

Cùng với đó, ngày 31.8.2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 379-QĐ/TU về quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ. Đây cũng là điểm mới trong công tác cán bộ ở tỉnh ta. Từ quyết định này sẽ tạo sự mạnh dạn trong luân chuyển, điều động cán bộ, tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ; nhất là cán bộ trẻ, giúp cán bộ trưởng thành nhanh, toàn diện; đồng thời tăng cường cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn, nhưng thiếu cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết định này cũng nêu rõ: Cán bộ luân chuyển sau 1 năm phải nắm bắt được tình hình và phát hiện được những vấn đề mới, những vấn đề khó khăn, yếu kém, mâu thuẫn... ở đơn vị mới, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện, sau 2 năm có kết quả, sau 3 năm phải tạo ra sự chuyển biến rõ nét, được địa phương, đơn vị và cơ quan quyết định luân chuyển ghi nhận.

Chấn chỉnh công tác cán bộ

Công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh bước đầu có sự đổi mới  đáng mừng, từng bước củng cố, tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Cán bộ đảm bảo về bằng cấp, nhiều đồng chí có trình độ thạc sĩ, nhưng cái yếu ở đây là khâu tổ chức thực hiện. Nhiều đồng chí trẻ tuổi, được đào tạo bài bản, nhưng bản lĩnh trong tổ chức thực hiện chưa tốt, chưa mạnh dạn để lao vào cái khó. Nhiều đồng chí công tác lâu ở một vị trí, một địa bàn thì không muốn thay đổi, khi điều động lại có tâm tư này khác, điều này cần phải thay đổi từ trong nhận thức...”.

Đầu tháng 9.2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có văn bản chấn chỉnh công tác cán bộ. Hiện vẫn còn nhiều trường hợp CB, CC, VC được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm, cá biệt có đồng chí giữ chức vụ trên 15 năm; một số CB, CC, VC (sinh sau năm 1970) khi được bổ nhiệm không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Rõ ràng việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ có mặt còn hạn chế, bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy định về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc điều động, luân chuyển, điều chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm; kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm lại khi hết thời hạn bổ nhiệm đối với CB, CC, VC không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
 

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 

.
.