Cập nhật lúc: 16:37, 12/09/2016 [GMT+7]
.

Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Triển khai và ký kết quy định về trách nhiệm


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 10.9, UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng nghiệp vụ và văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

 

Trưởng, phó các phòng trực thuộc UBKT Tỉnh ủy tham gia ký cam kết.
Trưởng, phó các phòng trực thuộc UBKT Tỉnh ủy tham gia ký cam kết.


Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên cho rằng, thời gian qua, hầu hết cán bộ, công chức và người lao động cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số đồng chí chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa thực sự tận tâm trong công việc, thiếu chủ động, không kịp thời tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao...

Một số trường hợp, việc phân công nhiệm vụ cho cấp dưới chưa rõ ràng, cụ thể và thiếu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nhất là vẫn còn hiện tượng người đứng đầu khoán trắng công việc cho cấp phó, chưa đề cao và phát huy trách nhiệm cá nhân, chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả công việc còn hạn chế...

Việc ký cam kết này là cơ sở chính trị, pháp lý để UBKT Tỉnh ủy xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và xử lý hoặc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đồng chí có vi phạm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công việc. Việc ký cam kết còn giúp lãnh đạo là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và Văn phòng UBKT Tỉnh ủy xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng kế hoạch cá nhân để triển khai thực hiện; đồng thời giúp cán bộ, công chức và người lao động cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: Bá Sơn

 

.