Cập nhật lúc: 22:13, 13/09/2016 [GMT+7]
.

Kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm điều kiện theo quy định


(Baoquangngai.vn)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm chấn chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trên địa bàn tỉnh
 
Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát và báo cáo của cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy có một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được bô nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm; một số cán bộ, công chức, viên chức (sinh sau năm 1970) khi được bổ nhiệm không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
 
Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ban ngành tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc khối Đảng phải thực hiện nghiêm Công văn số 478-CV/TƯ ngày 09/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc thực hiện chưa nghiêm túc một số nội dung trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. 
 
Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc điều động, luân chuyển, điều chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm. Kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm lại khi hết thời hạn bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng được bổ nhiệm lần đầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp xử lý cụ thể từng trường hợp; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất vào ngày 2/12/2016.
 
T.Nhi
 
.