Cập nhật lúc: 16:47, 12/09/2016 [GMT+7]
.

Ban Dân vận TƯ làm việc tại huyện Bình Sơn


(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.9, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận TƯ do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Bình Sơn về khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về “ Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

Theo báo cáo của huyện Bình Sơn, trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 09 của  Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng. Nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ doanh nhân được nâng lên.
 
Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với doanh nghiệp; chỉ đạo UBND nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đai hội Đảng bộ huyện và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy thành chương trình hành động, Kế hoạch để thực hiện.
 
Trong đó, tập trung hoàn thiện các Cụm Công nghiệp Bình Nguyên, quy hoạch Cụm Công nghiệp Bình Long; ban hành Nghị quyết về đất đai, phát triển thương mại- dịch vụ, phát triển kết cấu, hạ tầng…tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
 
Nhờ vậy, số doanh nghiệp của huyện của huyện ngày càng tăng lên và không ngừng lớn mạnh. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 414 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau, tạo ra sự đa dạng về ngành nghề, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội theo định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện những năm qua. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, các chính sách về đất đai, ưu tiên ngành nghề và lĩnh vực phát triển vẫn chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp.
 
Đồng thời, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế về số lượng; quy mô sản xuất- kinh doanh (SX- KD) còn nhỏ; hình thức còn mang tính chất độc lập, thiếu sự liên doanh, liên kết nên giá trị và sức cạnh tranh chưa cao. Một số doanh nghiệp do điều kiện SX- KD khó khăn nên chưa làm tròn trách nhiệm thuế với Nhà nước; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người lao động, còn nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bình Sơn kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng để tổ chức thực hiện, nhất là vận hành đồng bộ các yếu tố liên quan đến thị trường; các chủ trương, chính sách đối với doanh nghiệp để các doanh nghiệp được cạnh tranh bình đẳng, đúng pháp luật; được tiếp cận các thị trường về đất đai, tín dụng, khoa học- công nghệ… nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ Trần Thị Bích Thủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Bình Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 09 và Kế hoạch của cấp ủy, chương trình hành động của UBND… nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân, doanh nhân về vai trò vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nhân với người lao động và nông dân, cũng như các nhà khoa học 
 
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của TƯ, tỉnh và chủ trương của địa phương tạo môi trường SX- KD bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân. Thực hiện các giải pháp cụ thể về hỗ trợ đội ngũ doanh nghiệp mở rộng quy mô SX- KD, nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị 22 của Ban bí thư. 
 
Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ Trần Thị Bích Thủy cũng đề nghị huyện Bình Sơn cần nghiên cứu hình thành các mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp, doanh nhân để tạo sự liên kết, nâng cao sức mạnh của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển SX- KD; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân; quan tâm phát triển Đảng trong các doanh nghiệp…
 
N.Đức 
 
.