Cập nhật lúc: 17:31, 08/08/2016 [GMT+7]
.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU


(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa các ngày làm việc.

Cụ thể là, CB, CCVC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị không được dùng bia, rượu trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày trực, khi tổ chức hội nghị, tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, đón tiếp các đoàn khách (kể cả các đoàn khách đặc biệt và phục vụ công tác đối ngoại)... hay bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp tùy tiện dùng bia, rượu trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước đó, năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của CB, CCVC. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, CB, CCVC  chưa chấp hành nghiêm Chỉ thị 31, ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, đơn vị.

PV
 

.