Cập nhật lúc: 14:35, 09/08/2016 [GMT+7]
.

Làm theo Bác là công việc thường xuyên


(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều tập thể, cá nhân trong Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đưa nội dung này trở thành công việc thường xuyên và ngày càng đi vào nền nếp của các cơ quan, đơn vị.

TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm nêu gương

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Khối các CCQ tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ triển khai việc học tập và thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 17, 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đây là nội dung được Đảng ủy Khối và cấp ủy trong toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của các loại hình tổ chức đảng.

Tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh thực hiện phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” đến với người nghèo miền núi.
Tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh thực hiện phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” đến với người nghèo miền núi.


Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh còn thường xuyên tổ chức gặp mặt, tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Theo Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Trương Quang Tưởng, quá trình thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương đã củng cố niềm tin trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên ở từng tổ chức cơ sở đảng đã nêu cao ý thức, trách nhiệm tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, sửa đổi lề lối làm việc, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng bước được phát huy, hiệu quả công việc được nâng lên.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và cấp ủy trong toàn Đảng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Trong đó nổi bật có việc nâng cao hiệu quả quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đẩy mạnh tuyên truyền tham gia BHXH và BHYT tự nguyện; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ và tay nghề cao, gắn kết với nhu cầu sử dụng của xã hội; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đối với các dự án thủy lợi...

“Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo giải quyết đã có tác động tích cực đến việc tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đồng thời, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, đồng chí Trương Quang Tưởng đánh giá.

Ngày càng nhiều điển hình tiên tiến

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong Đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối và ngành cấp trên để lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 1973 đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, qua đó giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức phục vụ nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 1973, toàn Đảng bộ đã xây dựng được hàng trăm mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo. Nhiều cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký nghiên cứu nhiều sáng kiến, đề tài khoa học và đã áp dụng vào thực tiễn. Trong đó tiêu biểu như: Phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên Khối CCQ tỉnh; thực hiện thủ tục Hải quan điện tử của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh; hỗ trợ các gia đình phụ nữ nghèo của Chi bộ Hội LHPNVN tỉnh; chăm sóc tận tình, trách nhiệm, tình thương các bệnh nhân tâm thần của y, bác sĩ ở Chi bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh...

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Chỉ thị 03 cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Điển hình như bác sĩ Nguyễn Thanh Quang Vũ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, khám chữa bệnh, thực hiện tốt y đức; ông Nguyễn Văn Lưu - Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ I (Thanh tra tỉnh), có nhiều đóng góp trong công tác phát hiện, tham mưu cho tỉnh xử lý, thu hồi hơn 8 tỷ đồng và 45 ha đất có sai phạm; đó là chị Đỗ Thị Thanh Ngọc - Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh đã sáng kiến thiết kế phần mềm quản lý, lưu trữ hồ sơ thu BHXH, BHYT...

Nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực đã được biểu dương… góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU

 

.
.