Cập nhật lúc: 11:01, 23/08/2016 [GMT+7]
.

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.8, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Uỷ  viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đã đến dự.  

Trong thời gian 18 tháng, gần 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sẽ nghiên cứu, học tập 4 khối kiến thức cơ bản, gồm: Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng, giáo dục quốc phòng-an ninh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; các vấn đề về khoa học chính trị  và lãnh đạo, quản lý; kỹ năng hoạt động thực tiễn các chuyên đề bắt buộc và tự chọn gắn với đặc thù, thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phương pháp luận cho các học viên trong nhận định tình hình, phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công tác, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.                             

Thanh Thuận
 

.