Cập nhật lúc: 10:53, 18/08/2016 [GMT+7]
.

Công tác cán bộ ở Sơn Tịnh: Cần có bước đột phá mới


(Báo Quảng Ngãi)- Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong công tác cán bộ, thời gian gần đây Huyện ủy Sơn Tịnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, từng bước chuẩn hóa và trẻ hóa, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ hợp lý, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Chấn Diệp - Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh cho biết, những năm gần đây công tác tổ chức cán bộ ở Sơn Tịnh đã có chuyển biến tích cực; các khâu của công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ. Công tác luân chuyển, điều động được huyện quan tâm; số cán bộ được luân chuyển đã phát huy được năng lực công tác ở nơi luân chuyển đến. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ thực hiện hợp lý, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Cán bộ bộ phận một cửa xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) giải quyết công việc cho người dân.
Cán bộ bộ phận một cửa xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) giải quyết công việc cho người dân.


Sau Đại hội Đảng bộ huyện, Sơn Tịnh đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ theo Đề án nhân sự đã duyệt; củng cố các chức danh còn khuyết; tổ chức luân chuyển cán bộ đang giữ vị trí công tác trên 10 năm. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện luân chuyển 10 vị trí từ huyện về xã, từ xã về huyện và luân chuyển giữa các phòng, ban. Để việc luân chuyển đạt kết quả, tạo môi trường cho cán bộ phấn đấu, huyện Sơn Tịnh xây dựng Đề án luân chuyển; rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch dự nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 gặp không ít khó khăn. Đó là, theo tiêu chuẩn và yêu cầu trình độ, độ tuổi theo Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì cả cấp huyện và cấp xã đều khan hiếm nguồn. Tại Đại hội Đảng bộ nhiều xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ít có nhân sự để giới thiệu vào các chức danh chủ chốt, như ở xã Tịnh Giang, Tịnh Bình, Tịnh Minh, Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Dự án...

Mặt khác, huyện cũng có nhiều cán bộ có trình độ thạc sĩ, nhưng chủ yếu để chuẩn hóa, chứ ít đối tượng đi học theo yêu cầu chuyên môn. Do đó, việc vận dụng, phát huy vào công tác điều hành, lãnh đạo địa phương còn hạn chế. Thực tế huyện có nhu cầu cán bộ học thạc sĩ xây dựng đảng, quản lý kinh tế, tài chính... nhưng đa phần cán bộ đi học thạc sĩ chính sách công, thạc sĩ quản lý giáo dục... Để khắc phục tình trạng này, thời gian đến huyện sẽ tổ chức đào tạo theo Đề án vị trí việc làm...

Theo ông Trần Chấn Diệp, công tác cán bộ ở cấp xã vô cùng khó khăn, đội ngũ cán bộ chủ chốt một số nơi hẫng hụt, tìm cán bộ có bằng đại học chính quy có năng lực, đảm bảo điều kiện để quy hoạch tạo nguồn lâu dài rất khó. Thực tế, hiện nay trên 90% cán bộ cấp xã đều học tại chức. Đội ngũ cán bộ này rất nhiệt tình với công việc, nhưng trình độ chuyên môn có hạn, dẫn đến việc bố trí cán bộ gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết bài toán này, trước mắt huyện cũng chỉ dựa vào hiệu quả công việc để lựa chọn cán bộ quy hoạch, nhưng về lâu dài thì phải chuẩn hóa trình độ chuyên môn. Qua khảo sát một số xã, nhiều cán bộ sinh năm 1979, 1980... vẫn còn học tại chức; một số có bằng chính quy thì lại hợp đồng ngắn hạn nên không được đưa vào quy hoạch.

Để có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Huyện ủy Sơn Tịnh đang nghiên cứu và tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Bố trí cán bộ đúng theo năng lực, sở trường; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng. Đồng thời, thay thế những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc; xử lý nghiêm những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG
 

.
.