Cập nhật lúc: 10:22, 17/07/2016 [GMT+7]
.

Thực chất vẫn hơn


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, HĐND ba cấp trong tỉnh đã cơ bản tổ chức xong kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND. Nghĩa là, bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh trong 5 năm đến đã được kiện toàn, bắt tay ngay vào làm việc, để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, thời điểm này, các cấp ủy trong tỉnh đã và đang tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp. Khác với những nhiệm kỳ trước, lần này, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức.

Những vấn đề thuộc phạm trù nền tảng của lý luận, kim chỉ nam của Đảng, chỉ được báo cáo viên lược qua những nét cơ bản, còn lại dành phần lớn thời gian để đi sâu vào phân tích những điểm mới trong ở Báo cáo chính trị; đồng thời có liên hệ thực tiễn tình hình đất nước và đưa ra những dự báo của tình hình khu vực và thế giới.

Chính điều đó đã rút ngắn được thời gian tổ chức lớp học; cuốn hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên, vì dễ hiểu, dễ nhớ, biết được nhiều thông tin có giá trị thực tiễn ở trong nước, khu vực và thế giới. Sự đổi mới này còn thể hiện ở chỗ, ngoài việc xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy, đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội còn phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch này không phải nói chung chung mà cần phải cụ thể, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phải gửi về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, đây còn là cơ sở để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đây là việc làm cần thiết, khắc phục được tình trạng “hình thức” trong học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nói: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trong cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22.3.2016 của Bộ Chính trị sẽ buộc những đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không phải chỉ “nói giỏi mà còn phải làm giỏi”, khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, ngoài ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, hoặc đột xuất trong việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên không chấp hành. Bởi lẽ, việc đổi mới nêu trên là cần thiết, nhưng vấn đề mà dư luận quan tâm đó là cần phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương đặt lên hàng đầu.

PHÚ ĐỨC
 

.
.