Cập nhật lúc: 15:04, 08/07/2016 [GMT+7]
.

Tăng cường phối hợp để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 6.7, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 3610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. ảnh: BS
Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. ảnh: BS


Thực hiện quy chế phối hợp, Uỷ  ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị đã tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp đã duy trì tốt việc thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành 5 chương trình và 13 kế hoạch kiểm tra, giám sát để tiến hành kiểm tra 40 đảng viên, 41 tổ chức đảng; giám sát 31 đảng viên và 27 tổ chức đảng...

 Qua 2 năm thực hiện Quyết định 3610 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII về ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã đạt được những kết quả nhất định. Các tổ chức đảng đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện tốt các nguyên tắc giải quyết tố cáo, nội dung tố cáo phải giải quyết thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chỉ đạo, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy giải quyết được các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; cần đổi mới nội dung, cách thức kiểm tra, giám sát.  Việc kiểm tra, giám sát phải đi vào thực chất hơn. Ngoài kiểm tra theo kế hoạch cần tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất. Cần sớm sửa đổi quy chế để thực hiện Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được tốt hơn...

Bá Sơn

 

.
.