Sơn Hà: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

06:07, 12/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Võ Hồng Lanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp đã xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa và hằng năm, tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát một cách có hiệu quả.

Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: Việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trước khi tiến hành, uỷ ban kiểm tra các cấp chuẩn bị nội dung, thành phần và thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, động viên đảng viên, tổ chức Đảng chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; coi trọng thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để kết luận đảm bảo dân chủ, khách quan.

Trên tinh thần đổi mới, ủy ban kiểm tra các cấp ở Sơn Hà đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo hướng giám sát mở rộng để ngăn ngừa. Công tác kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm nhằm xử lý sai phạm và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo công tác xây dựng Đảng và hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ được liên tục, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, nhiều vụ việc tiêu cực của tổ chức đảng và vi phạm của đảng viên đã được phát hiện, xử lý kịp thời; đúng đối tượng, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm.

Điển hình như trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, có 150 trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị kỷ luật đảng (trong đó có 6 tổ chức đảng và 144 đảng viên) liên quan đến sai phạm tài chính, chế độ chính sách, quản lý, sử dụng đất đai...

Riêng từ đầu năm 2016 đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng 7 trường hợp (trong đó có 4 trường hợp bị khiển trách; 1 trường hợp cảnh cáo và 2 trường hợp bị khai trừ). Nội dung sai phạm liên quan đến phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm, tham nhũng. Qua xử lý kỷ luật đã chấn chỉnh, răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra 2 cấp ở huyện Sơn Hà tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng...

Bên cạnh đó, chương trình kiểm tra, giám sát cần phù hợp với mỗi cấp, mỗi đơn vị; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở bảo đảm công khai, dân chủ, cụ thể, dễ vận dụng.  Đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chủ động phòng ngừa vi phạm; chú trọng việc sửa chữa khuyết điểm sau kết luận kiểm tra... để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Thanh Thuận
 


.