Cập nhật lúc: 18:06, 15/07/2016 [GMT+7]
.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016


(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Chín- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc của Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy đã triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra, trong đó, trọng tâm là tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Chuẩn bị đề án, phương án và giới thiệu nhân sự để bầu các chức dnah lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND các ban của HĐND tại kỳ họp thứ nhất HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
Quan cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
 
Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kết luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016-2020; xây dựng mới và rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán  bộ theo kế hoạch đề ra.
 
Tham mưu thực hiện hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015; tham mưu cho cấp ủy kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy; tiếp tục quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng còn hạn chế như: một số địa phương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu đại biểu HĐND còn lúng túng; thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chưa đảm bảo thời gian quy định; việc xây dựng Đề án tinh giảm biên chế của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương,…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chín- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ban Tổ chức các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện bố trí, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kết thúc nhiệm kỳ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo quản lý những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch và thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch cán bộ, công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh.
 
Đồng thời tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới một số quy định, quy chế về công tác cán bộ. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
 
.