Cập nhật lúc: 15:46, 07/07/2016 [GMT+7]
.

Kiện toàn nhân sự sau bầu cử: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với tỉnh, 14/14 huyện, thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp HĐND lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016 -2021) kiện toàn tổ chức HÐND, UBND cấp huyện; đồng thời xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào các quyết sách đúng đắn của HÐND cấp tỉnh, huyện trong nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh.

Sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021,  HĐND cấp tỉnh, huyện đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Nhiệm vụ kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của HĐND chính là việc bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND cùng cấp.

 

 Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII.


Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, một điểm mới trong các chức danh lãnh đạo HĐND nhiệm kỳ này là không còn chức danh ủy viên thường trực HĐND, mà thay vào đó là số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện tăng lên 2; HĐND xã có 1 phó chủ tịch, tất cả đều hoạt động chuyên trách. Trưởng các ban của HĐND cấp tỉnh cũng như ở các huyện đã tổ chức họp HĐND đều có thể hoạt động chuyên trách.

Ngoài ra, còn phó trưởng ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động chuyên trách. Có thể thấy số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách trong nhiệm kỳ này nâng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Quy định này nhằm củng cố, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Về cơ cấu tổ chức của UBND, nếu như trước đây, theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, không phải người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn của UBND nào cũng là ủy viên của UBND, thì đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã mở rộng cơ cấu tổ chức UBND.

Theo đó, tất cả người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn của UBND đều là ủy viên của UBND. Đây là quy định nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên UBND, tăng cường hiệu lực giám sát của HĐND đối với UBND cùng cấp thông qua cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo quy định, kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhằm kiện toàn các chức danh HĐND, UBND được tiến hành sau bầu cử từ 30 - 45 ngày (nghĩa là đến ngày 7.7, các địa phương phải hoàn thành kỳ họp thứ nhất. Đến thời điểm này, HĐND tỉnh, HĐND 14 huyện, thành phố và gần 100% HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất.

Thực hiện những điều mình đã hứa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong HĐND, UBND và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Một điều đáng ghi nhận là tất cả các vị trí nhân sự trong HĐND, UBND các cấp đã được bầu chọn, tín nhiệm với tỷ lệ nhất trí cao.

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có vai trò quyết định các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Để hoàn thành trọng trách trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh, đòi hỏi HĐND tỉnh và các địa phương cần phải tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng và có tính khả thi cao. Đổi mới phương thức hoạt động giám sát, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị, xã hội trong các hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát có chiều sâu và thực chất việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh để có kiến nghị đúng đắn và kịp thời.

Cử tri trong toàn tỉnh đặt kỳ vọng lớn đại biểu HĐND các cấp sẽ thực hiện đúng lời hứa trước cử tri, thực sự gắn bó, gần gũi mật thiết với nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, không ngừng rèn luyện tài đức, để có đóng góp xứng đáng thực hiện tốt vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử.

 

Bài, ảnh: Thanh Thuận


 

.
.