Cập nhật lúc: 16:36, 04/07/2016 [GMT+7]
.

Đâu là nguồn nhân sự cho chi bộ cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ cơ sở có vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để phát huy vai trò đó đòi hỏi cấp ủy, mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy phải nắm vững các nguyên tắc của Đảng, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, am hiểu sâu rộng tình hình kinh tế - xã hội địa phương.  Do đó, việc tạo nguồn nhân sự cho chi ủy cơ sở cần được cấp ủy cấp trên cơ sở quan tâm.
 
Thực tế lâu nay, nhiều địa phương, tổ dân phố, thôn thường lấy nhân sự bí thư chi bộ từ những đảng viên nguyên là người làm việc trong cơ quan nhà nước về nghỉ hưu sinh hoạt tại địa phương. Có nơi, vì khan nguồn nên một số đồng chí mới chuẩn bị nghỉ hưu, nhưng đã được tổ chức đảng cơ sở đưa vào tầm ngắm chọn nguồn. Ưu điểm của điều này là, người đã từng làm việc tại cơ quan nhà nước thì có kinh nghiệm điều hành công việc, nếu là cán bộ giỏi thì càng tốt. Người vừa nghỉ hưu được bố trí công việc là cơ hội để đóng góp công sức cho địa phương.

Còn về nhược điểm, nhìn chung những người công tác trong cơ quan nhà nước rồi nghỉ hưu có sức ì lớn; nhìn sự việc dưới con mắt người từng trải, thậm chí xem nhiều vấn đề lớn ở cơ sở là nhỏ. Đồng thời, nếu chọn nhân sự cấp ủy là CB, CCVC nghỉ hưu thì vô tình làm mất đi cơ hội cho các nhân sự trưởng thành từ phong trào cơ sở, làm triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ trẻ ở cơ sở.

Từ thực tế đó, tôi nghĩ rằng, ở những nơi chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chất lượng đảng viên còn thấp thì việc chọn nguồn nhân sự cấp ủy từ những CB, CCVC nghỉ hưu về sinh hoạt tại cơ sở là cần thiết. Có như thế mới phát huy vai trò của chi bộ cơ sở. Còn ngược lại, nơi nào có nguồn thì nên ưu tiên lựa chọn, dù nguồn đó chưa thực sự đủ mạnh; những đảng viên là CB, CCVC nghỉ hưu về sinh hoạt ở cơ sở nên đóng vai trò làm cố vấn, đóng góp kinh nghiệm.

Hiện nay, ở các địa phương có nhiều thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thậm chí có nhiều em tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp về sinh sống tại địa phương nếu được bồi dưỡng thì họ sẽ là nguồn nhân lực cán bộ cho cơ sở. Kinh nghiệm cho thấy, ở thôn, tổ dân phố nào mà vai trò cấp ủy không được phát huy thì công tác phát triển đảng viên gặp rất nhiều khó khăn, mọi hoạt động, phong trào cũng ít được phát triển.

Do đó, chúng ta cần phải quan tâm tạo nguồn nhân sự cho chi ủy cơ sở, nên là đảng viên trưởng thành từ phong trào ở địa phương, được chi bộ quan tâm bồi dưỡng tiếp cận công việc. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn chú trọng tìm nguồn quy hoạch lâu dài cho công tác này, không nên vì phong trào trước mắt mà chỉ chú trọng chọn những đảng viên là CB, CCVC nghỉ hưu để tham gia cấp ủy ở cơ sở.
                    

BÙI VĂN TẠO
 

.
.