Cập nhật lúc: 10:20, 22/06/2016 [GMT+7]
.

Tập huấn công tác tôn giáo


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 21.6, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho gần 200 cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đến dự và chỉ đạo.


Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh: Những năm qua, công tác tôn giáo trong tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo được cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tuy nhiên, nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo ở một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể còn thiếu chiều sâu; năng lực chuyên môn của một số cán bộ làm công tác tôn giáo còn hạn chế. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại địa phương để làm tốt hơn nhiệm vụ của người lãnh đạo trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần ổn định xã hội, tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Các đại biểu được nghe tiến sĩ Dương Ngọc Tấn – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trình bày một số nội dung quan trọng, gồm: Một số vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng ta về tôn giáo; Tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay... Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh và những cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo. Qua đó, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh...

Thanh Thuận
 

.