Cập nhật lúc: 14:02, 13/06/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị quán triệt, thực hiện các Bộ luật mới


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 10.6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành các Bộ luật: Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS), Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (BLTTDS) và Luật Tố tụng Hành chính (TTHC) năm 2015. Dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan...

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ngãi. ảnh: X.T
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ngãi. ảnh: X.T


Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung mới của các Bộ luật trên. Theo đó, BLDS năm 2015 có 6 phần, 27 chương với 689 điều. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017. Bộ LTTDS năm 2015 gồm 10 phần, 42 chương và 517 điều, được sửa đổi, bổ sung 350 điều, bổ sung mới 104 điều, bãi bỏ 7 điều so với BLTTDS hiện hành (2011) và giữ nguyên 63 điều. Luật TTHC năm 2015 gồm 23 chương, 372 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều của Luật TTHC năm 2010 và bổ sung mới 111 điều. Luật TTHC năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2016.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp cũng quán triệt nội dung công việc cần triển khai thi hành 3 Bộ luật trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức triển khai nội dung các Bộ luật mới, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, để các Bộ luật đi vào cuộc sống...

X.T
 

.