Cập nhật lúc: 07:38, 11/06/2016 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tập trung hướng về cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung hướng chỉ đạo, lãnh đạo về cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm.

TIN LIÊN QUAN

Khắc phục những hạn chế

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy cấp trên trực tiếp của 70 cơ sở đảng. Số lượng đảng viên đông (gần 3.500 đảng viên) với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Bên cạnh những thuận lợi, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có những khó khăn nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Tọa đàm là một trong những hoạt động góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua.
Tọa đàm là một trong những hoạt động góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua.


Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác thì vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục. Đó là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được đổi mới toàn diện; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở đảng trực thuộc chưa được tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thậm chí, còn có nhiều cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ chưa đúng với Hướng dẫn của Trung ương. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động chưa nghiêm, nhất là chấp hành giờ làm việc...

 

Đồng chí Trương Quang Tưởng, nhấn mạnh: Ban Thường vụ, Thường trực và các ủy viên của Đảng ủy được phân công phụ trách đơn vị phải bám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo có hiệu quả các tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Khối yêu cầu bắt buộc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách của mỗi cá nhân; việc thực hiện phải được xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, không nói chung chung.

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng chí Trương Quang Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và Quyết định 20 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt “năm cải cách hành chính và thu hút đầu tư của tỉnh”. Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Hướng về cơ sở

Một trong những nét mới trong công tác nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là  hướng về cơ sở, thường xuyên cử các đồng chí cấp ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy về tham gia sinh hoạt với các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm về nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng khối trường học; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Mặt trận và các hội đoàn thể; các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng... Với những giải pháp đó đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian đến, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng về cơ sở. Lấy chi bộ trực thuộc làm trung tâm để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.         

          
Bài, ảnh: X.THIÊN 

.
.