Cập nhật lúc: 13:49, 29/06/2016 [GMT+7]
.

Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" công tác dân vận ở tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Nổi bật của công tác dân vận thời gian qua ở tỉnh ta là hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những việc khó, phức tạp, nảy sinh trong thực tế... Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành nhiều chủ trương xuất phát từ lợi ích của nhân dân, sát với cuộc sống, nên đã tạo được sự đồng thuận trong dân.

Lãnh đạo, cụ thể hoá kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật và cân đối nguồn lực để thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở cũng đã vận dụng, cụ thể hoá các chủ trương của Tỉnh ủy và có những cách làm hay, sáng tạo.

 

Cử tri xã Sơn Linh (Sơn Hà) đi bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.                                           ẢNH: TH. THUẬN
Cử tri xã Sơn Linh (Sơn Hà) đi bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. ẢNH: TH. THUẬN


Từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta đã xây dựng được 1.500 mô hình, điển hình về “dân vận khéo”. Nổi bật là vận động nhân dân hiến đất làm đường, làm nhà văn hoá và các công trình công cộng; giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự  trên địa bàn...

Để đạt chuẩn đô thị loại II, thời gian qua, TP.Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực  xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Điển hình như Tổ dân phố 7 (phường Nghĩa Chánh), sau khi được thành phố hỗ trợ 220 triệu đồng, cấp ủy, chính quyền và  Ban công tác Mặt trận đã họp và vận động nhân dân đóng góp, tham gia giám sát xây dựng nên trong thời gian ngắn, công trình điểm sinh hoạt văn hóa của tổ đã hoàn thành.

Thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, dồn điền đổi thửa... được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Ðể có được kết quả đó, tỉnh ta đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM.

Từ đó, vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng NTM, với phương châm "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra và dân hưởng thụ". Nhờ đó, những con đường, cây cầu mới, ngôi trường mới... "từ lòng dân" như nối dài thêm niềm vui, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đóng góp không nhỏ vào sự đổi mới của quê hương, đất nước.

Hiện nay, các cấp ủy đang triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng. Theo đó, Nghị quyết đưa ra mục tiêu rất rõ của công tác dân vận: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để đạt mục tiêu này, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Làm tốt điều này không chỉ góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, mà còn là giải pháp để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.


THANH THUẬN 

.
.