Cập nhật lúc: 20:52, 30/05/2016 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề


(Báo Quảng Ngãi)- Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nội dung phù hợp là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai thực hiện chủ trương này tại các chi bộ trực thuộc cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại.

TIN LIÊN QUAN

Trao đổi về vấn đề trên, Bí thư Đảng ủy phường Trương Quang Trọng (TP. Quảng Ngãi) Lê Việt Dũng cho rằng: Nội dung sinh hoạt chuyên đề được coi là đúng, trúng, thiết thực thể hiện ở sự phù hợp với thực tế của từng loại hình chi bộ và phục vụ đắc lực, trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Muốn đạt được điều này đòi hỏi rất lớn ở vai trò định hướng và đôn đốc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Một buổi sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ thôn Long Vĩnh, Đảng bộ xã Bình Long (Bình Sơn).
Một buổi sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ thôn Long Vĩnh, Đảng bộ xã Bình Long (Bình Sơn).


Với Đảng bộ phường, từ thực tế của địa phương, hàng loạt nội dung có tính bao quát đã được các chi bộ lựa chọn đưa vào chương trình sinh hoạt chuyên đề hằng quý, phù hợp với công việc của từng chi bộ như: Chi bộ cơ quan gắn việc phục vụ nhân dân; cơ sở trường học thì tăng cường nâng cao công tác giáo dục. Chi bộ quân sự thì bàn việc phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Nhờ lựa chọn đúng, trúng những chuyên đề thích hợp để đưa vào bàn bạc, thảo luận thấu đáo trong chi bộ, thống nhất ý chí hành động của cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ nên hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường đều đạt kế hoạch.

Còn ở Đảng bộ xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi), các chi bộ đã chọn những vấn đề cụ  thể, phù hợp từng thời điểm, liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, thu hút sự quan tâm của số đông cán bộ, đảng viên, người dân để tập thể chi bộ bàn bạc, thảo luận đưa ra nghị quyết hoặc thống nhất định hướng lãnh đạo, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện như: Một số chi bộ thì bàn giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ; cứng hóa đường giao thông và kênh mương nội đồng... Việc lựa chọn nội dung chuyên đề còn phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng, từ đó huy động được sự thống nhất, ủng hộ của số đông cán bộ, đảng viên, quần chúng ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Ông Phạm Tấn Son - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi cho hay, việc lựa chọn nội dung đúng, trúng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của mỗi loại hình tổ chức đảng (TCĐ) có thể coi là khâu quan trọng trước hết và đóng vai trò quyết định, trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả cũng như tính thiết thực của sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Để lựa chọn đúng, trúng nội dung sinh hoạt chuyên đề không thể thiếu vai trò chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, sâu sát của cấp ủy các cấp, đặc biệt là cấp ủy cấp trên trực tiếp. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chuyên đề ở phần lớn các TCĐ cơ sở còn chung chung.

Còn ông Lê Văn Thảo-Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Tịnh thì cho rằng, thông qua sinh hoạt chuyên đề hằng quý, các chi bộ đã thảo luận thấu đáo, tìm ra giải pháp phù hợp trong việc quan tâm tổ chức các phong trào thi đua ở cơ sở như: Chuyên đề phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; bàn giải pháp xóa nhà ở tạm... Tuy nhiên, hiện nay việc sinh hoạt chuyên đề ở một số TCĐ tuy có triển khai nhưng chưa đảm bảo chất lượng; việc sinh hoạt chuyên đề về phát triển kinh tế ở địa phương còn chung chung.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.
.