Cập nhật lúc: 10:48, 11/04/2016 [GMT+7]
.

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; thu hút đầu tư: Bài học từ Quảng Ninh (Kỳ 1)


(Báo Quảng Ngãi)- Như Báo Quảng Ngãi đưa tin, từ ngày 5 - 7.4.2016,  Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế và việc xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Ninh.

  • Nghiên cứu mô hình tinh giản bộ máy, biên chế, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh
    (Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 5 - 7.4.2016,  Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm "về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" tại tỉnh Quảng Ninh.
    .

 

Kỳ 1: Sắp xếp bộ máy tinh gọn

Thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh đã nhất thể hóa một số chức danh từ thôn, tổ dân phố đến xã, phường và Thành ủy, UBND thành phố; triển khai thực hiện Đề án "Thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội"...

 

Nhất thể hóa một số chức danh
 
Đồng chí Trần Văn Lâm - Bí thư Thành ủy TP. Uông Bí cho biết, trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thì việc tổ chức, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đối với Uông Bí. TP. Uông Bí là đơn vị dẫn đầu cấp quận, huyện của tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực cải cách hành chính. Đến nay Uông Bí đã hợp nhất 85% chức danh Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, 15% chức danh Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Như vậy, ở thôn, tổ dân phố chỉ còn hai chức danh được hưởng phụ cấp.
 

 

Lãnh đạo tỉnh tìm hiểu về sự vận hành của Trung tâm hành chính công Quảng Ninh.
Lãnh đạo tỉnh tìm hiểu về sự vận hành của Trung tâm hành chính công Quảng Ninh.

Ở cấp xã, phường đã nhất thể hóa 5/11 chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, 6/11 chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã. Nhờ đó mà biên chế xã, phường đã giảm 2 người, cán bộ chuyên trách giảm từ 3 - 5 người so với trước. Thu nhập của cán bộ thôn, công chức xã cũng tăng lên nhờ tăng phụ cấp kiêm nhiệm. Đối với cấp thành phố, Uông Bí đã nhất thể hóa các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, kiêm Trưởng Phòng Nội vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra; Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN. Uông Bí đang thí điểm chức danh Chánh Văn phòng cấp ủy kiêm Chánh Văn phòng HĐND và UBND.

Theo đồng chí Trần Văn Lâm, với một người nắm giữ hai trọng trách, đứng đầu hai cơ quan (Đảng và Nhà nước; Đảng và đoàn thể...) thì cần xác định rõ lúc nào đứng ở “vai” nào để xử lý công việc; khi lãnh đạo thì tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo tập thể; nhưng khi xử lý công việc phải căn cứ chức năng, chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn, điều lệ, pháp luật... để quyết định.

Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung

Chức năng của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội TP. Uông Bí (CQ giúp việc chung) là trực tiếp giúp việc cho Ban Thường trực Mặt trận TQVN, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của từng tổ chức. Đây còn là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể.

Về hiệu quả sau 3 tháng đi vào hoạt động của CQ giúp việc chung, theo đồng chí Hoàng Thị Hà - Phó Bí thư Thành ủy Uông Bí, việc thực hiện Đề án đã tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ; cơ quan bố trí tập trung, cơ sở vật chất tương đối gọn; tiết kiệm được biên chế nhờ cùng chung chủ tài khoản, bộ phận tài chính, kế toán, văn thư, thủ quỹ, lái xe. Các tổ chức đoàn thể như sinh hoạt chung... Tuy nhiên, do mới thực hiện mô hình ở cấp huyện, nên việc thực hiện Đề án còn gặp một số khó khăn về cơ chế điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của khối và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đội  ngũ cán bộ, công chức trong khối chưa có chuyên môn sâu khi thực hiện nhiệm vụ ở các tiểu ban chuyên môn là Tuyên truyền vận động, Dân chủ pháp luật, Kiểm tra giám sát; vẫn còn một số chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh sau khi nhất thể hóa...

 Trao đổi với lãnh đạo TP. Uông Bí, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Uông Bí đã đạt được sau khi nhất thể hóa một số chức danh và triển khai thực hiện đề án "Thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã tìm hiểu thêm về kinh nghiệm quản lý nhà nước và xã hội hóa trong công tác quản lý, xây dựng, trùng tu, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP. Uông Bí. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho biết, sau chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm này, Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu, tổ chức triển khai thí điểm Đề án tinh giản bộ máy, biên chế cũng như xã hội hóa, tự chủ kinh phí ở một số cơ quan sự nghiệp và trong lĩnh vực hành chính công ở một số sở, ngành, địa phương...
 
Bài, ảnh: THANH TOÀN

*Kỳ 2: Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư


 
.
.