Cập nhật lúc: 14:10, 06/04/2016 [GMT+7]
.

Phật giáo Quảng Ngãi phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ quê hương

*Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh LÊ QUANG THÍCH


(Báo Quảng Ngãi)- Phật giáo Việt Nam trải qua hai nghìn năm với bao thăng trầm cùng lịch sử dân tộc, nhưng vẫn luôn đoàn kết hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt, Phật giáo Quảng Ngãi, với nhiều bậc hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử luôn luôn lấy việc tinh tiến tu hành, gắn với phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ quê hương. Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi là sự kế thừa những giá trị tinh túy của Phật giáo Việt Nam. Đó là tư tưởng nhập thế tích cực, ích đạo lợi đời, góp phần mang lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho muôn người.

TIN LIÊN QUAN


Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V được tổ chức trong không khí cả nước chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; chào mừng 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 – Dương lịch 2016; kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016). Đại hội lần này là sự kiện tôn giáo quan trọng, là hoạt động văn hóa tín ngưỡng ý nghĩa trong đời sống tinh thần của nhân dân theo đạo Phật tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: N.T
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: N.T


Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các tổ chức phật giáo, cùng toàn thể phật tử trong toàn tỉnh sinh hoạt, hoạt động đúng Hiến chương, đường hướng hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Triển khai thực hiện đúng đắn, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thực tế trong thời gian qua, Phật giáo Quảng Ngãi đã có những việc làm cụ thể, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quê hương núi Ấn – sông Trà. Đồng hành thực hiện sự nghiệp “Hoằng pháp lợi sanh báo Phật ân đức” và sự nghiệp “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”.

Những kết quả đạt được đã ghi nhận những nỗ lực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đặc biệt là Hòa thượng Thích Hạnh Lạc đã tập trung công sức để xiển dương các giá trị đạo đức, nhân văn cho tăng ni, phật tử trong tỉnh... thể hiện tinh thần nỗ lực, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng, ý chí và hành động của toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh; mối quan hệ gắn kết giữa giáo hội với nhân dân và xã hội, khẳng định bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó là sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với Phật giáo có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đại hội lần này cũng đã sáng suốt lựa chọn và suy cử những vị chức sắc có đạo hạnh và trí tuệ, đủ uy tín và năng lực, đảm trách các vị trí lãnh đạo trong bộ máy tổ chức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Với tinh thần lục hòa, đoàn kết, với trí tuệ Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử trong tỉnh đồng tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2022 mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Để đạt thành tựu viên mãn trong mọi công việc Phật sự, thế sự, cần tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, cấp huyện với chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp. Qua đó, tăng thêm sự hiểu biết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt việc thi hành Chánh pháp và các quy định của Nhà nước trong hoạt động Phật sự.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo tỉnh nhà, lấy việc phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, ích đạo lợi đời, ban vui, cứu khổ làm mục tiêu để tu hành giác ngộ - thông qua bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; các hoạt động từ thiện nhân đạo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng chùa tiên tiến... Bởi lẽ, Phật đã dạy: “Phật bất ly thế gian giác”. Phật luôn mong muốn những phật tử hãy “vì lợi ích cho quần sanh, vì an lạc cho chư thiên và loài người”. Một cách dễ hiểu hơn là “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”!

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để Phật giáo tỉnh nhà thực hiện thành công chương trình Phật sự nhiệm kỳ V đúng với tinh thần, chủ đề Đại hội “đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, tạo lập môi trường sinh hoạt tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, thật sự ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh./.


 

.
.