Cập nhật lúc: 14:46, 14/04/2016 [GMT+7]
.

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường hứa sẽ đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước.

Sáng nay (14/4), Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp và bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 

 Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


Tại hội nghị, sau khi nghe tờ trình xin thôi chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tờ trình về kiện toàn chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành bầu bổ sung Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch và chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trúng cử vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường cảm ơn Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách là Bí thư Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cảm ơn Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, bản thân ông ý thức được đây là vinh dự to lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề trước những thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức công đoàn khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực. Ông sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm bắt nhanh tình hình để cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh sẽ cùng Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đoàn kết, thống nhất, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước; Kiên trì thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào do công đoàn phát động phải thiết thực hiệu quả. Tổ chức bộ máy phải được củng cố, kiện toàn vững mạnh, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Theo Phương Thoa/VOV.vn

 

.