Cập nhật lúc: 14:56, 13/04/2016 [GMT+7]
.

Hội đồng bầu cử Quốc gia họp phiên thứ 4


Sáng 13-4, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp phiên thứ tư dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.
 

 Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ 4. Ảnh: ĐBND
Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ 4. Ảnh: ĐBND


Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng dành thời gian xem xét báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử. Theo Báo cáo do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội đồng thời là Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả Trung ương và địa phương, với việc tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử, chuẩn bị rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, kịp thời giải quyết, xử lý và trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm, đến nay Hội đồng đã nhận được một số đơn thư khiếu nại, tố cáo một số người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Số đơn thư này đã được Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phân loại đơn thư, chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bình đẳng, đúng pháp luật trong quá trình triển khai công tác bầu cử; kể cả trong việc giải quyết đơn thư đối với người ứng cử do cơ quan, tổ chức giới thiệu cũng như đơn thư đối với người tự ứng cử. Đơn thư khiếu nại, tố cáo nội dung nào thì cần phân loại cụ thể, gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hoạt động tuyên truyền bầu cử phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các ứng cử viên, tránh tình trạng quá tập trung cho những người có chức có quyền; tránh tình trạng đưa tin nhiều về người này trong khi người khác không được xuất hiện.

“Những người đủ tiêu chuẩn, được nhân dân tín nhiệm đều có cơ hội trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, không có sự phân biệt. Cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu, gần dân, sống xứng đáng tại nơi làm việc, nơi cư trú thì dân mới tín nhiệm. Phải vận động công dân tự mình đi bỏ phiếu, không nên bỏ phiếu hộ, bầu thay người khác”, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định.
 

Theo ANH THƯ/SGGPO


 

.