Cập nhật lúc: 14:34, 18/04/2016 [GMT+7]
.

Đảng ủy Sở TN&MT: Nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, Đảng ủy Sở TN&MT tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ông Phí Quang Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, để đạt kết quả cao các nhiệm vụ nói trên, Đảng ủy triển khai đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan trực tiếp đến ngành. Cùng với đó, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo khắc phục một số tồn tại, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.

Cán bộ bộ phận một cửa TP.Quảng Ngãi nỗ lực giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .
Cán bộ bộ phận một cửa TP.Quảng Ngãi nỗ lực giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .


Những nhiệm vụ mà Đảng ủy đã và đang tập trung lãnh đạo thực hiện là Chương trình hành động của Tỉnh ủy về ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tập trung xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường... Phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố rà soát các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai để tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ sau (2015 - 2020) đúng thời gian quy định. Giải quyết kịp thời các điểm nóng về tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo hoàn tất đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất;  kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tại các phòng chuyên môn. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh để giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.
Một nhiệm vụ nữa mà Đảng ủy Sở đang tập trung thực hiện là đẩy mạnh vệc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Lãnh đạo giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra đối với đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh...

Đảng ủy chỉ đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Khuyến khích CB, CCVC học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ; nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Bá Sơn
 

.
.