Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết XIX vào cuộc sống

02:02, 16/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những ngày đầu năm mới, cùng với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thì công tác đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống là một nhiệm vụ cấp thiết.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã triển khai xây dựng chương trình toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết. Sự đồng bộ và nhanh chóng đó thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này là rất lớn. Chương trình hành động nhiệm kỳ này được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng rất cụ thể, đề ra những giải pháp sát trúng, được bàn bạc hết sức dân chủ, kỹ lưỡng và sẽ được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, sâu rộng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã và đang tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những nội dung mà tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần triển khai với khối lượng công việc rất lớn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác tuyên truyền của cấp ủy, cơ quan, đoàn thể các cấp trong năm 2016, phải được tổ chức thực hiện thường xuyên trong cả nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo địa phương cho rằng, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những hạt nhân tích cực trong công tác vận động quần chúng. Đặc biệt, ở những thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, cán bộ, đảng viên phải vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết, vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn cho dân những vấn đề mà người dân quan tâm, gắn việc triển khai thực hiện nghị quyết với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở  địa phương.

Để triển khai thực hiện nghị quyết tại mỗi địa phương, đơn vị đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, song song với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi cần chủ động bám sát các hướng dẫn tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động sáng tạo trong việc xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo; những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết các cấp của Đảng; đồng thời đề cao vai trò giám sát, phản biện của báo chí để theo dõi, phản ánh kịp thời việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị…

Với tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tuyên truyền, quán triệt nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa tỉnh ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong những năm đến.          
       

P.V
 


.