Cập nhật lúc: 14:04, 12/01/2016 [GMT+7]
.

UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng


(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm (2005- 2015) thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Trong 10 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các nội dung, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN)  nên công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực; nhất là công tác phòng ngừa, tham nhũng được kiềm chế; những vụ tham nhũng phát hiện được đều xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. 
 
Từ năm 2005- 2015, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra đã phát hiện 110 vụ việc tham nhũng với số đối tượng liên quan đến tham nhũng là 244 người. Các Tòa án nhân dân trong tỉnh đã tiếp nhận thụ lý 42 vụ, 97 bị can, trong đó đã xét xử 37 vụ, 84 bị cáo; chuyển nơi khác xét xử 4 vụ, 11 bị cáo. Tổng số vụ việc tham nhũng đã được xử lý hành chính 66 vụ, với 145 người. 
 
Với số vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn tình từ năm 2005- 2015, đã gây ra thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 11.740,2 triệu đồng và 192.439m² đất. Đến nay, số tài sản tham nhũng đã được thu hồi 7.540,8 triệu đồng. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả của công tác PCTN chưa vững chắc, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu, số vụ việc được phát hiện chưa phản ánh đúng với thực trạng tình hình. Nguyên nhân của tình trạng tham nhũng chưa được ngăn chặn có hiệu quả và đẩy lùi một phần là do cơ chế, chính sách quy định của pháp luật về kinh tế- xã hội còn sơ hở, bất cập; cơ chế xin cho vẫn còn; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức...
 
Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đúng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự gương mẫu, chưa quan tâm đúng mức tới lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN; nhất là trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Vẫn còn tâm lý né tránh, nể nang, không tích cực đấu tranh chống tham nhũng. 
 
Để công tác PCTN chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao hơn trong những năm đến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị, các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và quyết tâm của các hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh PCTN. 
 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN; thực hiện và hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế, xã hội. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng đề nghị, các cấp ủy tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong PCTN để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí. 
 
Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cũng như kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, nhằm nâng cao hiệu hoạt động để góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN trong những năm qua. 
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
.