Cập nhật lúc: 16:17, 18/01/2016 [GMT+7]
.

Tổng kết hoạt động báo cáo viên năm 2015


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 15.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, dư luận xã hội, chương trình phối hợp năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016…

Trong năm 2015, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được củng cố từ tỉnh đến cơ sở; nội dung hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2015. Các tuyên truyền viên đã bám sát cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, có 105/184 xã, phường, thị trấn có báo cáo viên cấp huyện; 100% huyện, thành ủy, thành lập Tổ nắm bắt, nghiên cứu, giải quyết thông tin dư luận xã hội. Các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thành lập Nhóm nắm bắt, phản ánh thông tin dư luận xã hội tại địa phương. Qua đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân về việc thực hiện các chương trình, dự án tại các địa phương được cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết một cách hợp lý. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành 53.000 cuốn bản tin Thông báo nội bộ; 32.400 cuốn Bản tin Dân tộc và Miền núi…

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn củng cố đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, quý. Kịp thời cung cấp những thông tin định hướng, các chuyên đề chuyên sâu về lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết chuyên đề... Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt, thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; củng cố, đánh giá hoạt động của Tổ nghiên cứu, nắm bắt, giải quyết thông tin dư luận xã hội; tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục củng cố, thành lập mới đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…      
  

Tin, ảnh: Bá Sơn

 

.