Cập nhật lúc: 16:17, 18/01/2016 [GMT+7]
.
Quán triệt Nghị quyết trực tiếp qua sóng Đài PT-TH tỉnh:

Cách làm sáng tạo, hiệu quả


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 15.1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh PTQ của Đài PT-TH Quảng Ngãi. Đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua kênh truyền hình do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ trực tiếp truyền đạt. Ngoài điểm học tập tại hội trường, còn có 572 điểm học tập nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh với hàng ngàn cán bộ, đảng viên, CCVC dự học.Những vấn đề cốt lõi

Sau khi quán triệt, mục đích, yêu cầu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã truyền đạt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, gồm 3 nội dung chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; dự báo tình hình giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2016-2020. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch đúng định hướng, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh tăng lên đáng kể. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 61,4%; dịch vụ chiếm 23,2%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm xuống còn 15,4% trong cơ cấu kinh tế. Việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, 2 nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách an sinh xã hội được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.
 

 

Quang cảnh hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.        Ảnh: T.THUẬN
Quang cảnh hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: T.THUẬN

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 6-7%; GRDP bình quân đầu người từ 3.600 - 4.000 USD; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 khoảng 1 tỷ USD; có 55 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (trong đó miền núi giảm 4%; đồng bằng giảm 1,6%); có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và kết nạp thêm 1.700 đảng viên mới.
Từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong giai đoạn 2010-2015, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đưa ra dự báo về thời cơ và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn đến, Quảng Ngãi xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: “Phát triển công nghiệp; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh” và 3 nhiệm vụ trọng tâm là: “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển đảo; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính”.

Tin tưởng vào sự bứt phá đi lên của tỉnh

Là một trong những đảng viên được mời dự nghe trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết Đại hội XIX, ông Trương Văn An - nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phấn khởi cho biết: Dù là hình thức học tập mới, nhưng tôi cho rằng đây là phương pháp học tập hiệu quả nhất từ trước đến nay, vì được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức rất kỹ lưỡng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày từng vấn đề rất rõ, có những nét rất sáng, rất cụ thể và rất sát với cuộc sống. Đặc biệt là, chủ đề cải cách hành chính, thu hút đầu tư,  tôi thấy Bí thư nói rõ, sáng và hấp dẫn. Nếu làm được những vấn đề mà đồng chí Bí thư đã nêu, thì tỉnh ta có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng rất vui mừng trước những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm trên 61%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.  Các đại biểu tham dự hội nghị cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các giải pháp bước đầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Trong đó, xác định phát triển công nghiệp tiếp tục là nhiệm vụ đột phá là hoàn toàn đúng đắn. Bởi muốn trở thành tỉnh công nghiệp, không còn con đường nào khác ngoài việc tập trung phát triển công nghiệp để tạo ra giá trị sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Tấn Lợi - nguyên Giám đốc Sở Công thương cho rằng: Đại hội XIX của tỉnh tiếp tục xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ đột phá, tôi thấy hoàn toàn chính xác. Tôi tin rằng, chúng ta có điều kiện đi lên bằng công nghiệp và lấy công nghiệp làm nền tảng để Quảng Ngãi bứt phá đi lên. Việc đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn ngay trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sẽ tạo đà để Quảng Ngãi bứt phá đi lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Việc học tập Nghị quyết XIX của Đảng bộ tỉnh lần đầu tiên được Quảng Ngãi triển khai bằng phương pháp truyền hình trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các chi đảng bộ; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên được nghe, tiếp thu một cách đầy đủ các nội dung cốt lõi của nghị quyết đề ra. Thông qua đó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của tỉnh để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, lao động, học tập.

Cùng với điểm chính là Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX qua truyền hình trực tiếp theo đúng thời gian quy định, với tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc. Đây chính là cơ sở để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sớm đi vào cuộc sống.
 
*Đại tá Vũ Quang - Phó Chủ nhiệm chính trị (Bộ CHQS tỉnh):
Hơn 880 cán bộ, đảng viên ở các cơ quan quân sự huyện, các đại đội trực thuộc  và các phòng ban của Bộ CHQS tỉnh đã có mặt tại các địa điểm quy định, để lĩnh hội các nội dung của Nghị quyết do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ truyền đạt. Cán bộ, đảng viên trong LLVT thật sự vui mừng khi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Là cán bộ trong LLVT, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành những chỉ tiêu  mà tỉnh đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

*Ông Lê Nguyễn Tấn Phú - Trưởng Phòng Kỹ   thuật chất lượng (Sở GTVT):
Đại hội XIX xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị là một trong ba nhiệm vụ đột phá. Tôi rất mừng và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ của mình tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Trước mắt là dành thời gian đầu tư, nghiên cứu để tham gia góp ý vào Đề án phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

*Ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin tỉnh:
Đời sống người dân trong tỉnh từng bước được nâng lên, cho thấy những bước đi đúng đắn của Đảng bộ tỉnh. Trước đây hộ nghèo rất cao, nay hộ đói không còn, hộ nghèo giảm. Tôi tin tưởng rằng, với đường lối, chủ trương đúng đắn mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, trong thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục bức phá đi lên, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên.
 
Bài, ảnh: Thanh Thuận

 
.