Cập nhật lúc: 16:36, 11/01/2016 [GMT+7]
.

Hướng đến Đại hội XII của Đảng: Tin tưởng vào sự dân chủ, đoàn kết, đổi mới


(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 20 - 28.1.2016, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Hơn 1.500 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ dự đại hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vui mừng phấn khởi, hân hoan chào đón sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại này.

TIN LIÊN QUAN


Ở tuổi 94, nhưng ngày nào cụ Phạm Thanh Biền – nguyên Bí thư Tỉnh ủy vẫn dành thời gian đọc báo để nắm tình hình thời sự trong và ngoài nước, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Cụ Biền cho biết: Tôi đã nghiên cứu và đã tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng bằng tình cảm và trách nhiệm cao với Đảng, với tinh thần dân chủ và xây dựng. Trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi càng tin tưởng vào sự thành công của đại hội lần này, vì lần này trung ương chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở đến Trung ương.

Đặc biệt là nhân sự đại hội, qua các lần hội nghị, Trung ương đã bàn luận, soi xét kỹ càng... nên tôi rất tin tưởng và hy vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đúng những đảng viên ưu tú nhất, vượt trội về năng lực và phẩm chất để tham gia  vào Ban Chấp hành Trung ương. Một vấn đề tôi tin tưởng nữa là trong các văn kiện dự thảo trình Đại hội đã nhiều lần nhắc tới đoàn kết và dân chủ. Và tôi tin rằng, tinh thần đoàn kết và dân chủ sẽ được thể hiện trong các nội dung, chương trình và mọi hoạt động của Đại hội. Đại hội lần này cũng sẽ đánh giá 30 năm Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, đã từng trải qua 30 năm đó, tôi thấy đúng là chúng ta đổi đời thực sự. Không có đổi mới thì làm sao có cuộc sống như ngày hôm nay. Từ chỗ thiếu thốn đủ thứ, xếp hàng hằng ngày, chia nhau từng cân gạo, đến giờ chúng ta có đủ mọi thứ và khách hàng thực sự là thượng đế. Những người trải qua những năm tháng đó thực sự thấm thía ý nghĩa của 30 năm phấn đấu của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sự tin tưởng không chỉ đối với những người như cụ Biền, mà đối với người dân bình thường như ông Ngô Minh Đức (phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi). Ông Đức cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn. Đặc biệt là chúng ta giữ được tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hoà bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao... Những yếu tố này sẽ tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Sau khi có Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước rất đồng tình, hoan nghênh việc Trung ương công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội, đặc biệt là phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi ý kiến đều là tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân hướng về Đảng, thực hiện khát vọng được đóng góp xây dựng chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, thực sự là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đại hội XII của Đảng với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang kỳ vọng và đặt niềm tin qua Đại hội sẽ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đặc biệt, nhân dân rất kỳ vọng Đại hội sẽ bầu chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tầm, có đạo đức, bản lĩnh quyết đoán để đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, vì sự nghiệp xây dựng đất nước, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.


Thanh Thuận
 

.
.