Cập nhật lúc: 20:42, 08/01/2016 [GMT+7]
.

Đảng bộ huyện Sơn Tịnh: Cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình cụ thể


(Báo Quảng Ngãi)- Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Tịnh đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng các Đề án cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng cơ sở lựa chọn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, huyện Sơn Tịnh đã ban hành 5 đề án thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đó là, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; đề án quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; đề án bê tông giao thông nông thôn; đề án kiên cố kênh mương nội đồng; đề án xây dựng nông thôn mới. Mỗi đề án đều phân công trách nhiệm cho các cơ quan tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.                                                                      Ảnh: TL
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: TL


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết: 5 đề án nêu trên là bước cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra, trong đó vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn là những ưu tiên hàng đầu.

Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện chỉ rõ: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng giá trị sản xuất  và bình quân thu nhập đầu người. Giải pháp thực hiện là tăng cường tiếp thu, ứng dụng, nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi mới có giá trị cao vào sản xuất; thực hiện thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả sản xuất vụ đông. Tiếp tục đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở các xã nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Một trong những vấn đề được huyện  ưu tiên đầu tư là phát triển giao thông nông thôn. Theo đó, giai đoạn 2016 -2020 huyện Sơn Tịnh sẽ huy động các nguồn vốn để thực hiện bê tông 54km (kinh phí trên 80 tỷ đồng) và năm 2016 sẽ ưu tiên đầu tư cho các xã Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Sơn để đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi xác định nhiệm vụ trọng tâm, BTV Huyện uỷ yêu cầu Đảng ủy các xã xây dựng kế hoạch thực hiện cả nhiệm kỳ. Trong đó nhấn mạnh, trước khi đăng ký cần rà soát, thảo luận dân chủ trong tập thể cấp ủy để tạo sự đồng thuận cao. Nhiệm vụ lựa chọn phải là những vấn đề đang đặt ra ở địa phương, cần sự vào cuộc của cấp uỷ và cả hệ thống chính trị. Đối với Đảng bộ xã Tịnh Bắc, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy lựa chọn việc tập trung xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo. Để triển khai có hiệu quả, căn cứ chương trình công tác toàn khoá, Đảng uỷ xã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng uỷ viên, hằng năm lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là tiêu chí để xét phân loại.

Đồng chí Lương Văn Trị - Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Bắc cho biết: Nghị quyết Đại hội XVIII của huyện đã xác định đến năm 2017 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới và Đại hội lần thứ XII của xã cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Thực hiện các nhiệm vụ trên, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ tích cực lãnh đạo nhân dân hoàn thành 5 tiêu chí còn lại trong tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới là giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa và đảm bảo môi trường. Năm 2016 sẽ tập trung rà soát lại lại tất cả các tiêu chí, xem tiêu chí nào thấp thì đầu tư; đồng thời huy động các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, phát huy nội lực của nhân dân để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết, xã sẽ đề ra lộ trình, thời gian thực hiện và ưu tiên cho những tiêu chí ít tốn nguồn lực để đầu tư trước như môi trường, giao thông, thủy lợi.

Tin rằng, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, xây dựng Sơn Tịnh ngày càng giàu mạnh.

Thanh Thuận

 

.
.