Cập nhật lúc: 18:10, 09/01/2016 [GMT+7]
.

Biến Nghị quyết thành hành động, việc làm cụ thể


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh... năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020).

TIN LIÊN QUAN

Là địa phương được Ban Thường vụ chọn làm điểm tổ chức đại hội, nên ngay sau đại hội, với tinh thần giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khoá mới đã tập trung phân công, kiện toàn bộ máy cán bộ để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành có hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Ngọc Thái, nói: Trong nhiệm kỳ này, tư tưởng “xả hơi” sau đại hội là không còn, mà cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã bắt tay ngay vào làm việc với thái độ nghiêm túc, khẩn trương, với quyết tâm chính trị cao nhất.

Phát triển hạ tầng giao thông được Tỉnh ủy khóa XIX xác định là một trong ba khâu đột phá của tỉnh. Trong ảnh: Nút giao thông Bàu Giang - Cầu Mới.
Phát triển hạ tầng giao thông được Tỉnh ủy khóa XIX xác định là một trong ba khâu đột phá của tỉnh. Trong ảnh: Nút giao thông Bàu Giang - Cầu Mới.
“Để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, trước hết toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân cần nhanh chóng, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra”.
Đồng chí Võ Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhờ đó, đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã  cụ thể hóa Nghị quyết bằng việc ban hành 5 Đề án thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020, gồm: Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; bê tông giao thông nông thôn; kiên cố kênh mương nội đồng; xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng được các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành động; đồng thời xây dựng chương trình công tác toàn khóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đối với TP. Quảng Ngãi, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định rõ mục tiêu: “Xây dựng và phát triển TP. Quảng Ngãi trở thành đô thị năng động và thân thiện". Với quyết tâm biến Nghị quyết thành hành động, việc làm cụ thể, Thành ủy Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt là 3 mũi đột phá, trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Hơn 4 tháng qua, từ thành phố đến cơ sở đều chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống có hiệu quả.

Không chỉ vậy, để nắm tình hình việc triển khai thực hiện Nghị quyết và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc tại cơ sở, Thường trực Thành ủy đã có 4 đợt tiếp xúc, đối thoại với các xã mới sáp nhập là Tịnh Khê, Tịnh Long, Tịnh Ấn Tây và Tịnh Hòa. Các địa phương, đơn vị này tỏ rõ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo ra hiệu ứng cao trong việc thúc đẩy hoàn thành  kế hoạch Nhà nước ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết. Nhờ vậy, đến nay thành phố đã đạt được những kết quả rất  đáng phấn khởi, các chỉ tiêu của năm 2015 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh  được giữ vững, công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao. Kết quả này sẽ tạo đà cho thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và chỉ đạo các cơ quan tham mưu dồn tâm huyết, trí tuệ hoạch định chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp cho lộ trình 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội lần thứ XIX đã đề ra, Tỉnh ủy sẽ cụ thể hóa thành 5 Nghị quyết chuyên đề và dự kiến cuối tháng 6.2016 sẽ thông qua gồm: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; cải cách hành chính; phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển kinh tế biển, đảo; phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Đây chính là căn cứ để chương trình hành động của UBND tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo một khung kế hoạch có tính khoa học được thiết kế cho cả nhiệm kỳ.

Thời điểm này, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của UBND tỉnh đang được triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. Việc thống nhất nhận thức, hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức đang đặt ra là tiền đề để phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo… thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội do đại hội đề ra. Đồng thời, từng cấp ủy, ngành, địa phương, đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX thành chương trình hành động có các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể trên từng lĩnh vực, dấy lên khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết, biến nghị quyết trở thành hiện thực sinh động trong đời sống.
 

THANH THUẬN
 
 

.
.