Cập nhật lúc: 13:50, 03/12/2015 [GMT+7]
.

Sơn Hà đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống


(Báo Quảng Ngãi)- Phấn đấu đến năm 2020, Sơn Hà có nền kinh tế - xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã và đang triển khai chương trình hành động với các giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Đặng Ngọc Dũng cho biết, trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, huyện Sơn Hà huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thương mại - dịch vụ; công nghiệp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Tạo đột phá từ đầu nhiệm kỳ

Ông Đặng Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Sơn Hà cho biết: Ngay sau Đại hội, huyện tập trung phân công, kiện toàn bộ máy cán bộ để sớm ổn định, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Trong đó, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nhanh chóng xây dựng chương trình hành động toàn khóa phù hợp, sát với tình hình thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để đạt được những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, huyện tập trung xây dựng chương trình, đề án trọng tâm để dồn sức thực hiện và tạo sự “đột phá” cho phát triển như: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững gắn với phát triển kinh tế rừng, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Một góc trung tâm thị trấn Di Lăng (Sơn Hà).
Một góc trung tâm thị trấn Di Lăng (Sơn Hà).


Xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại V và một số tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2020 và giữ vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa vùng phía tây của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Ông Đinh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng cho biết: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ thị trấn đề ra, chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, với phương châm “Bám sát Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát với điều kiện của từng thôn, tổ dân phố”.

Ngay sau đại hội, thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân nhường đất để triển khai các dự án xây dựng hạ tầng đô thị Di Lăng như: Kè Tà Man, kè Sông Rin, đường Nghĩa trang liệt sĩ - Nước Rạc, đường Nước Bung - Huyện đội, Khu dân cư Kà Tu… Đến nay, địa phương đã kiểm kê, áp giá và bồi thường xong dự án kè Tà Man; tiến hành kiểm kê bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Nghĩa trang liệt sĩ - Nước Rạc. Vận động các gia đình nhường đất xây dựng đô thị, động viên con em học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn, việc làm…

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Trong công tác xây dựng Đảng, Sơn Hà tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCS) trong sạch, vững mạnh một cách bền vững, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ làm đòn bẩy, động lực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, chất lượng đảng viên; kiện toàn, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quy hoạch, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ… Nhất là củng cố các tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên yếu kém…

Ông Đinh Văn Ngoan - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ cho biết: Đối với Sơn Hạ, một trong những nhiệm vụ trước mắt mà Đảng bộ xã triển khai thực hiện là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng để phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bởi trước đây, nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở Sơn Hạ yếu kém nên sau Đại hội, Đảng ủy xây dựng kế hoạch rà soát tìm nguyên nhân yếu kém để đưa ra giải pháp khắc phục. Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bằng việc trồng cây gỗ lớn như lim, sao đen… "người dân không thích" nên xã phải tăng cường vai trò của TCCS đảng trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia dự án.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 

.
.