Ba Tơ: Quyết tâm cao ngay từ đầu nhiệm kỳ

08:12, 30/12/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Ba Tơ đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 nhằm tạo động lực cho những năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Võ Thanh An- Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, cho biết: Xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là nhiệm vụ quan trọng, nên ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai các phần việc trước mắt và lâu dài. Cụ thể là, kiện toàn bộ máy cán bộ để sớm ổn định và đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng Quy chế làm việc của BCH, BTV Huyện ủy, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phân công các đồng chí trong BTV, BCH phụ trách địa bàn, đơn vị nhằm kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần cùng các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tập trung vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội… Đặc biệt là, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 nhằm tạo động lực cho những năm tiếp theo.

Một góc thị trấn Ba Tơ
Một góc thị trấn Ba Tơ


Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, BTV Huyện ủy Ba Tơ đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức củng cố các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn y, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư ở 63 chi, đảng bộ trực thuộc; luân chuyển, điều động 4 đồng chí là trưởng, phó các ban ngành của huyện về làm bí thư, chủ tịch 4 xã, thị trấn; điều động 2 đồng chí cán bộ xã, thị trấn lên làm lãnh đạo, quản lý 2 cơ quan cấp huyện...

Với những nỗ lực trên, năm 2015, tổng giá trị sản xuất của Ba Tơ đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 24,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 triệu đồng so với năm 2014. Công tác y tế, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội được huyện thực hiện tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 22,9%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Nói về nhiệm vụ năm 2016, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Võ Thanh An, cho biết thêm: Trong năm 2016, huyện tập trung quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên nguồn lực cho xã Ba Động, Ba Chùa, phấn đấu đến năm 2016, Ba Động đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ theo hướng hiệu quả, bền vững; từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển du lịch, thương mại. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp...

Với truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, tin rằng từ những kết quả đạt được trong năm 2015 sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra…

Bài, ảnh: Bá Sơn