Cập nhật lúc: 13:43, 12/10/2015 [GMT+7]
.

Phát huy truyền thống, nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ


(Báo Quảng Ngãi)- Hoạt động của Văn phòng cấp uỷ đảng gắn liền với quá trình ra đời và lãnh đạo của Đảng. Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đến tháng 10.1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng. Ngày 29.1.2002, Ban Bí thư khoá IX đồng ý lấy ngày 18.10.1930 là ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ đảng trong cả nước.

TIN LIÊN QUAN


Đối với Quảng Ngãi, quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Văn phòng Tỉnh ủy 85 năm qua, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.
 

Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (tháng 2.2014).     Ảnh: VPTU
Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (tháng 2.2014). Ảnh: VPTU

 

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy có 7 phòng trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp. Các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong mỗi thời kỳ và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chính phủ trao tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen; nhiều cá nhân được Chính phủ, UBND tỉnh… tặng bằng khen, giấy khen, vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, trong các phong trào thi đua…

Vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh tháng 3.1930 đến năm 1945, trong hoàn cảnh bị địch liên tục khủng bố, đàn áp nhưng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã nhanh nhạy nắm bắt tình hình, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào tình hình thực tế địa phương… Đặc biệt, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu kịp thời các văn kiện quan trọng như: Điều lệ của các đoàn thể cứu quốc; Tuyên ngôn của Uỷ ban vận động cứu quốc tỉnh, Tuyên cáo của Uỷ ban nhân dân cách mạng Ba Tơ... Đồng thời, xúc tiến việc xây dựng tài chính của Đảng bộ, lập quỹ nuôi quân, mua sắm vũ khí, thuốc men, lương thực, in ấn, tin tức, báo chí, truyền đơn... Qua đó, góp phần khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh vào tối ngày 16.8.1945, trở thành một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất cả nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thể hiện tinh thần sáng tạo, đoàn kết, trung thành, tận tuỵ, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức người, sức của phục vụ cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh nhà, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.

Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng, cho biết: Phát huy truyền thống vượt khó trong những năm tháng chiến tranh, từ năm 1975 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy luôn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, kể từ khi tái lập tỉnh (tháng 7.1989) đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, thông qua nội dung các văn bản, đề án được rút ngắn đáng kể một phần nhờ công tác chuẩn bị tốt của Văn phòng Tỉnh ủy.                                                   Ảnh: T.Thuận
Thời gian Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, thông qua nội dung các văn bản, đề án được rút ngắn đáng kể một phần nhờ công tác chuẩn bị tốt của Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: T.Thuận


Chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy được nâng lên rõ rệt, một số khâu, công việc đã được quy trình hoá, tiến dần đến chuyên nghiệp hoá. Nhờ vậy, thời gian Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến, thông qua nội dung các văn bản, đề án được rút ngắn đáng kể, chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình về trình tự, thủ tục thẩm định đề án, dự án, các vấn đề kinh tế - xã hội trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc xử lý đơn thư, nhất là đơn thư có nội dung phức tạp, dư luận bức xúc được thực hiện nhanh hơn, kịp thời hơn, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

  Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia về định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn. Chuẩn bị nội dung, điều kiện để Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo các nội dung kết luận được thực hiện nghiêm túc… Những kết quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

 Thế hệ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ cơ yếu của tỉnh Quảng Ngãi hôm nay rất tự hào về truyền thống của Văn phòng Tỉnh ủy, của ngành cơ yếu tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Ngô Văn Trọng- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, chúng tôi quán triệt và thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”.

PHÚ ĐỨC

Ngành Cơ yếu: Sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao

 Ngày 12.9.1945, khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa khai sinh đúng 10 ngày thì tổ chức mật mã đầu tiên được thành lập tại Cơ quan Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là tổ chức tiền thân của Ngành Cơ yếu Việt Nam ngày nay.

Kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, những năm qua, Ngành Cơ yếu Quảng Ngãi đã tập trung củng cố, ổn định tổ chức, xây dựng mạng thông tin đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. Tổ chức liên lạc hiệp đồng giữa các đơn vị, hình thành mạng thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao.
 
Hằng năm, lực lượng Cơ yếu Quảng Ngãi chuyển nhận mã hóa, giải mã hàng nghìn bức điện mật, bảo đảm tuyệt đối bí mật, chính xác, kịp thời. Với những kết quả đạt được đó, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng, Chính quyền… tặng bằng khen, giấy khen và Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

  

.
.