Cập nhật lúc: 21:59, 12/10/2015 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14.10.1930 – 14.10.2015)

Phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới


(Baoquangngai.vn)- Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Quảng Ngãi trải qua 85 năm xây dựng, trưởng thành đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng.


Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hệ thống tổ chức không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014.


Quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng gắn liền với truyền thống vẻ vang của lịch sử phát triển Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng bộ qua các giai đoạn lịch sử.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là đảng bộ mạnh ở miền Trung được Trung ương khen thưởng và đánh giá cao trong thời kỳ 1930 - 1945 và trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng là một đảng bộ có bề dày thành tích về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là khi Đảng giành được chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 rồi tiến hành lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ thắng lợi.

Sau ngày tỉnh nhà được hoàn toàn giải phóng, tháng 10.1975, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập với Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình. Trong 14 năm nhập tỉnh (từ năm 1976 đến giữa năm 1989), công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới, nhất là tiến hành cuộc vận động tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ tỉnh theo Chỉ thị 21 ngày 3.12.1987 của Ban Bí thư và Nghị quyết 5 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) về công tác xây dựng Đảng, đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao ý thức bảo vệ đảng, chống đa nguyên, đa đảng...


Bước sang thời kỳ đổi mới, nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh đến na,y công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, bám sát  nghị quyết Đại hội, tham mưu cho cấp uỷ sắp xếp, kiện toàn tổ chức; xây dựng quy chế, chương trình công tác, chương trình hành động; tham mưu chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, khắc phục cơ sở yếu kém; xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng.

Qua đó, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong tỉnh được đổi mới phù hợp với thực tế, chất lượng tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ được củng cố; dân chủ, kỷ cương, kỷ luật tốt hơn; phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ các cấp được chăm lo về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; công tác đánh giá, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhiều cán bộ tổ chức các cấp đã phấn đấu trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó.
 

 

Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII, XVIII, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động giúp cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức T.Ư tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Trong đó đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ra nghị quyết về "xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"; Nghị quyết số 06 (khóa XVII) về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015; các quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Quy chế thi tuyển, tuyển dụng công chức của cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Đề án tuyển chọn bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện… Qua đó đã góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, giành được những thắng lợi toàn diện trên các lĩnh kinh tế - xã hội.

Với những nỗ lực phấn đấu rèn luyện, xây dựng và phát triển, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua đã góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng bộ. Với thành tích đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự được Trung ương và tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Cờ thi đua của Chính phủ; 1 Cờ thi đua và 3 Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương; 3 Cờ thi đua và 11 Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhiều năm liền đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”.

Cùng với đó, nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh và được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
Bài ảnh: Thanh Thuận

 
.
.