Cập nhật lúc: 16:52, 10/10/2015 [GMT+7]
.

Hoạt động của Mặt trận- các Đoàn thể chính trị- xã hội: Đổi mới cả nội dung lẫn phương thức


(Báo Quảng Ngãi)- Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 375 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ”về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, giai đoạn 2010 – 2020”, nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Lễ ra quân thực hiện phong trào “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới ở xã Long Sơn (Minh Long), đã thu hút trên 400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương tham gia. Đây là con số được huy động cao nhất từ trước đến nay. Lý giải điều này, chị Đinh Thị Reo - Phó Bí thư Đoàn xã Long Sơn, nói: Bây giờ việc tập hợp thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số cũng tương đối thuận lợi, vì thanh niên thấy được việc làm thiết thực của mình. Chính họ cũng muốn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới ở Long Sơn, xã điểm của huyện Minh Long.

Đoàn viên, thanh niên xã Long Sơn (Minh Long) tham gia làm đường bê tông nông thôn.
Đoàn viên, thanh niên xã Long Sơn (Minh Long) tham gia làm đường bê tông nông thôn.


Dễ dàng nhận thấy, vài năm trở lại đây, phong trào Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có sự đổi mới khá toàn diện. Không chỉ tập hợp, huy động lực lượng ĐVTN tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, các hoạt động xã hội từ thiện… mà ý nghĩa hơn là bản thân họ đã nhận thức đúng hơn về vai trò của mình đối với sự phát triển của địa phương, của đất nước.

Chị Hà Thị Anh Thư – Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trên tinh thần Kết luận 375, Tỉnh đoàn đã có bước “đột phá” trong hoạt động, được thể hiện rõ trong các hoạt động do Tỉnh đoàn phát động. Ngoài số lượng kết nạp 52.366 đoàn viên mới trong vòng 5 năm qua thì nhiều cơ sở đoàn đã duy trì, thành lập mới các mô hình CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, như thành lập CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, CLB Trí thức trẻ, CLB Cán bộ Đoàn, thành lập các CLB “Thanh niên sống đẹp” hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Hiện nay, toàn tỉnh có 242 CLB tình nguyện, 448 đội, nhóm, với hơn 11.000 ĐVTN tham gia...
 

"Trên tinh thần Kết luận 375, Tỉnh đoàn đã có bước “đột phá” trong hoạt động, được thể hiện rõ trong các hoạt động do Tỉnh đoàn phát động" , chị Hà Thị Anh Thư– Bí thư Tỉnh đoàn.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể nhân dân trong tỉnh từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

Trong đó phải kể đến phong trào Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã huy động trên 1 triệu ngày công, 71.654 m2 đất, gần 54 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới nâng cấp trên 1.700km đường liên thôn, liên xóm, nạo vét gần 800km kênh mương nội đồng, làm mới gần 400 phòng học, trạm xá; vận động 24.150 hộ nông dân di dời ra khỏi khu vực quy hoạch xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn tổ chức các hội thi, hội diễn thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, mở rộng giao lưu học hỏi, tăng cường sự đoàn kết.

Nhờ đổi mới hoạt động, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục được khẳng định; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Bài, ảnh: Sa Huỳnh
 

.