Cập nhật lúc: 09:50, 15/10/2015 [GMT+7]
.

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện của Đảng: Làm rõ thêm thành tựu và những hạn chế


(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh đang rộn ràng không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng với việc thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đợt sinh hoạt chính trị trọng đại này, thì việc đóng góp ý kiến tâm huyết vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực. Nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đã đi sâu vào phân tích những thành tựu trong phát triển của đất nước và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, đồng thời cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua.

TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo "Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020" là những Văn kiện chính trị đặc biệt quan trọng được Bộ Chính trị công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

 Tiến sĩ Lê Văn Phước góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đảng.
Tiến sĩ Lê Văn Phước góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đảng.


Quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng, đồng chí Huỳnh Minh Giữ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho rằng, dự thảo đánh giá “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí…chưa được ngăn chặn và đẩy lùi” là đúng thực tế. Dù Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được triển khai, nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt như mong muốn. Việc tập trung giải quyết “những vấn đề cấp bách” chưa quyết liệt, lãng phí tài sản công ngày càng nhiều và có xu hướng tăng. Do đó, Đảng cần lãnh đạo việc chống tham nhũng tích cực và hiệu quả hơn nữa; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng. Mặt khác, cần sàng lọc để thấy rõ được năng lực, phẩm chất, thấy rõ khả năng đáp ứng yêu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên để đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa, biến chất; lựa chọn những cán bộ, những người có “tâm”, có “tầm” để quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đánh giá về 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Tiến sĩ Y khoa Lê Văn Phước - Ủy viên UBMTTQVN tỉnh cho rằng: Đường lối của Đảng ta so với các nước khác là quá ưu việt. Chúng ta hơn họ là đề ra chiến lược, chương trình phát triển 20 năm, thậm chí 30 năm, nhờ đó mà đã đạt được những thành tựu căn bản, kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; ngoại giao ngày càng mở rộng và vị thế của quốc gia, dân tộc ngày càng được nâng cao.

Vấn đề là làm sao để Đảng ta tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả hơn nữa những chiến lược đã được vạch ra. Mặt khác, cũng cần có biện pháp đổi mới mạnh mẽ nền kinh tế, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước.  Nhà nước nên có những cơ chế, chính sách cụ thể hơn nữa để các nhà khoa học, đội ngũ trí thức chất lượng cao yên tâm đóng góp, cống hiến sức mình cho đất nước; đồng thời có giải pháp hạn chế nợ công.

Bên cạnh việc đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016), thì những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5 năm đến (2016-2020) cũng được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm.

Tại 20 đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có 4.355 đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phần lớn ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với nội dung dự thảo các Văn kiện, đánh giá việc chuẩn bị dự thảo các Văn kiện của Trung ương nghiêm túc, công phu, khoa học, thể hiện đầy đủ, chính xác những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đề ra được mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới. Hầu hết ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xây dựng và mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đánh giá sát, đúng những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm để làm cơ sở đưa ra những quyết sách đúng đắn về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đợt góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ kéo dài đến hết ngày 31.10.2015. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để đông đảo các tầng lớp nhân dân nắm được những nội dung cơ bản trong các dự thảo văn kiện; từ đó động viên, tập hợp những ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các dự thảo các Văn kiện.
 

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.
.