Cập nhật lúc: 14:12, 14/10/2015 [GMT+7]
.

Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII


(Baoquangngai.vn)- Ngày 14.10, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

TIN LIÊN QUAN

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn, trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chủ đề của dự thảo “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đa số đại biểu đồng tình và đánh giá cao chủ đề Đại hội, đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất, phù hợp với thực tiễn đặt ra, văn kiện kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Kết cấu của báo cáo chính trị đầy đủ, bao quát và khoa học, dễ hiểu, rõ ràng.

 

Đại biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị.

 

Một số đại biểu cho rằng, vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay đã nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) song chưa đạt kết quả như mong đợi; việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều nơi còn nặng về hình thức. Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi.

Để khắc phục tình trạng này, Đảng cần kiên quyết tự chỉnh đốn mình; công tác xây dựng Đảng nên tập trung vào làm rõ một bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất, không thể nói chung chung làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng.

Để tạo sự đột phá trong kinh tế, việc tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp là một đòi hỏi tất yếu, cần thiết. Vì thế yêu cầu đặt ra là tổng thể cấu trúc mô hình tăng trưởng nền kinh tế, trong đó nâng nâng cao vai trò, tầm quan trọng và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được UBMTTQVN tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Trung ương MTTQVN.

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.