Cập nhật lúc: 16:13, 18/10/2015 [GMT+7]
.

Đảng bộ Quảng Ngãi qua các kỳ đại hội


(Báo Quảng Ngãi)- Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo Quảng Ngãi xin giới thiệu khái lược các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

    

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII  (nhiệm kỳ 2010- 2015).
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010- 2015).

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I:

Tổ chức vào tháng 6.1930, tại làng Hùng Nghĩa, huyện Đức Phổ. Đồng chí Phan Thái Ất, người Nghệ An, đại diện cho Phân ban Xứ ủy Trung Kỳ về công tác ở Quảng Ngãi, cùng với đồng chí Nguyễn Nghiêm tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội quyết định đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Nguyễn Nghiêm làm Bí thư.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II:

Tổ chức vào tháng 6.1946, tại Trường Nông khí An Nhơn, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh. Đồng chí Nguyễn Sơn – Chủ tịch Ủy ban kháng chiến miền Nam, Xứ ủy viên Xứ ủy Trung Kỳ chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hồng Châu làm Bí thư. Sau đó, đồng chí Trương Quang Tuân được cử làm Bí thư (5.1947), thay cho đồng chí Châu đi học.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III:

Được tiến hành vào tháng 2.1949, tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành. Đại hội tập trung đánh giá, kiểm điểm tình hình phong trào địa phương và công tác xây dựng Đảng, nhất trí thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ cấp bách và lâu dài.

Đại hội bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Đồng chí Trương Quang Tuân được cử làm Bí thư, sau đó đồng chí Tuân nhận nhiệm vụ khác, đồng chí Trần Văn An được cử làm quyền Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV:

Tiến hành từ ngày 14 đến 20.3.1950, tại khu Rừng Dê, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Đại hội đã đánh giá: Các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh ngày càng ổn định và phát triển, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng đề ra được thực thi có hiệu quả. Đồng thời nêu ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí; đồng chí Trần Văn An được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ V:

Được tổ chức từ ngày 26.3 đến 12.4.1952 tại Bàu Súng, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, có 250 đại biểu, trong đó có 180 đại biểu chính thức về dự. Đại hội nhất trí nhận định những thành tích và hạn chế, trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra những chủ trương cụ thể về các lĩnh vực: Quân sự, xây dựng Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Hòa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI:

Diễn ra từ ngày 20 đến 28.2.1960, tại Di Ngâu, Trà Trung, huyện Trà Bồng. Đây là Đại hội đầu tiên trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  Tham dự Đại hội có hơn 70 đại biểu, đại diện cho 2.766 đảng viên của đảng bộ. Đại hội tập trung đánh giá sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh và phong trào cách mạng trong các năm 1954-1960; đánh giá về cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ mới: Xây dựng lực lượng vũ trang, tuyên truyền, phá thế kìm kẹp của địch, phá khu tập trung dân, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy giành lại nông thôn… Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Quang Lâm (Tám Tú) làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII:

Tổ chức vào tháng 1.1965, tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, có khoảng 100 đại biểu, đại diện cho 3.956 đảng viên của đảng bộ tham dự. Đồng chí Trần Kiên- Ủy viên Thường vụ Khu ủy V trực tiếp chỉ đạo. Đại hội kiểm điểm, đánh giá phong trào cách mạng của tỉnh trong 5 năm (1960-1965), kiểm điểm công tác xây dựng Đảng, rút ra các bài học lớn: Dựa vào dân, tin dân, kết hợp hài hòa đấu tranh chính trị và quân sự.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí, do đồng chí Trần Kiên làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối tháng 4.1965, đồng chí Phạm Thanh Biền làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII:

Tiến hành từ ngày 27 đến 30.10.1968 tại xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà. Dự đại hội có 72 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Sau khi kiểm điểm, đánh giá các mặt công tác, đại hội ra nghị quyết và phương hướng: Tập trung đề cao sự lãnh đạo của Đảng bộ về động viên chính trị, coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, đồng thời nâng cao trình độ lãnh đạo của các cấp ủy. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí. Đồng chí Phạm Thanh Biền, Khu ủy viên làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX:

Tổ chức từ ngày 4 đến 6.11.1970, tại Mang Xinh, huyện Trà Bồng. Tham dự Đại hội có 115 đại biểu, đại diện cho trên 8.500 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội ra nghị quyết, phương hướng và nhiệm vụ chung cho toàn Đảng bộ; phát động phong trào thi đua “Noi gương Bác Hồ, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 32 đồng chí, do đồng chí Phạm Thanh Biền làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ X:

Tổ chức từ ngày 27 đến 31.8.1973, tại tây Đá Sơn, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Tham dự Đại hội có 111 đại biểu đại diện cho 8.641 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội xác định nhiệm vụ chung cho toàn Đảng bộ: Tăng cường đoàn kết, chú trọng chỉ đạo về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa… Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 đồng chí. Đồng chí Lê Tấn Tỏa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Từ những tháng cuối năm 1975 đến 1989, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Nghĩa Bình; trong giai đoạn này Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình tổ chức 4 kỳ Đại hội tại thị xã Quy Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

Đó là Đại hội đại biểu lần thứ I (vòng 1) được tiến hành từ ngày 18 đến 20.11.1976; Đại hội lần thứ I (vòng 2) từ ngày 23 đến 27.3.1977. Đại hội đại biểu lần thứ II từ ngày 7 đến 11.11.1979. Đại hội đại biểu lần thứ III (vòng 1) từ ngày 9 đến 17.1.1982; Đại hội đại biểu lần thứ III (vòng 2) từ ngày 31.1 đến 5.2.1983. Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 1986-1990 tiến hành từ ngày 10 đến 14.10.1986.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV:

Từ ngày 24 đến 28.4.1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV (vòng 1) được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Đây là Đại hội đầu tiên kể từ ngày tái lập tỉnh.

- Từ ngày 17 đến 20.10.1991, Đại hội lần thứ XIV (vòng 2) được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 316 đại biểu chính thức, thay mặt cho khoảng 20.000 đảng viên của Đảng bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 1991-1995 gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí. Đồng chí Đỗ Minh Toại được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV:

Tiến hành từ ngày 6 đến 10.5.1996 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 22.000 đảng viên toàn Đảng bộ.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 13 đồng chí. Đồng chí Võ Đức Huy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI:

Tổ chức từ ngày 2 - 4.3.2001, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự đại hội có 296 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 26.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Đức Huy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 4.9.2002, Trung ương điều động đồng chí Hồ Nghĩa Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng về làm Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Võ Đức Huy chuyển về Trung ương nhận công tác khác.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII

Từ ngày 14 – 16.12.2005, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tổ chức tại Hội trường Công an tỉnh với sự tham dự của 299 đại biểu thay mặt cho 30.814 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 13 đồng chí. Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Sau khi đồng chí Hồ Nghĩa Dũng được điều động về Trung ương, đồng chí Phạm Đình Khối được cử giữ chức quyền Bí thư Tỉnh uỷ từ ngày 14.7.2006 và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ từ ngày 18.5.2007.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình được Trung ương điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ từ ngày 4.4.2008 và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ từ 4.6.2010 thay đồng chí Phạm Đình Khối nghỉ hưu theo chế độ.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVIII

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: H. TRIỀU
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: H. TRIỀU

Được tổ chức từ ngày 28 – 30.9.2010 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 37.654 đảng viên của 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm Bí thư Tỉnh ủy với tín nhiệm cao; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.   

                

TUẤN ANH (tổng hợp)


 

.
.