Cập nhật lúc: 21:32, 09/10/2015 [GMT+7]
.

"Dân vận khéo"- Động lực của mọi phong trào


(Báo Quảng Ngãi)- "... Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" -  lời dạy ấy của Bác Hồ giản dị, nhưng vô cùng ý nghĩa đối với công tác dân vận của Đảng ta và những người “làm dân vận”. Thực tiễn “dân vận  khéo” ở cơ sở trong những năm qua ở tỉnh ta càng cho thấy vai trò rất lớn của công tác dân vận trong quá trình giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

TIN LIÊN QUAN

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Thông qua phong trào, hàng nghìn mô hình, hàng trăm điển hình "Dân vận khéo" thực hiện có hiệu quả đã được nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trên địa bàn tỉnh ta, mỗi địa phương, đơn vị đã có những cách làm riêng, qua đó tập hợp rộng rãi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân xã Phổ Khánh (Đức Phổ) đã di dời để làm cầu vượt đường sắt Bắc-Nam.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân xã Phổ Khánh (Đức Phổ) đã di dời để làm cầu vượt đường sắt Bắc-Nam.


Ở huyện Đức Phổ, phong trào “Dân vận khéo” được thực hiện khá bài bản, từ việc thành lập Ban Chỉ đạo đến việc triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở và đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình của tập thể, cá nhân được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. Chỉ trong 5 năm, Đức Phổ đã xây dựng trên 100 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.
 

Chuyển biến đáng mừng nhất là cán bộ, công chức thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; công tác an sinh xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Huỳnh Quý - Bí thư Huyện ủy Đức Phổ cho biết: “Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, quyền làm chủ và nguồn lực trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra”. Hay như ở xã miền núi Long Sơn (Minh Long), trong từng giai đoạn khác nhau, Đảng ủy xã đều có một chương trình trọng tâm để lãnh đạo thực hiện nhằm tạo bước đột phá mới.

Đặc biệt, trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm “lấy sức dân lo cho dân” theo định hướng “đi lên từ đường, vươn ra từ đồng” đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Nhờ đó, đến nay xã Long Sơn đã đạt được 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng về đường giao thông nông thôn đã thực hiện 1.237/1.537m, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, phấn đấu cuối năm nay xã sẽ hoàn thành 300m đường còn lại.

Không chỉ ở các địa phương, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được Mặt trận và các Hội đoàn thể của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang triển khai thực hiện như: "Xây dựng điểm sáng khu dân cư 6 không"; "Họ tộc 3 không"; "3 giảm, 4 giữ"; "4 không, 2 phòng" của Mặt trận Tổ quốc; mô hình "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Môi trường làm việc thân thiện" "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị" của Đoàn thanh niên và Hội LHTNVN tỉnh; mô hình "Tổ tự quản tàu thuyền, bến bãi", bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tỉnh trong tình hình mới; mô hình "Nồi cơm nghĩa tình"; "Nồi cháo tình thương" của Bộ đội Biên phòng… Các mô hình này đã góp phần tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm cộng đồng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, hải đảo, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Phong trào "Dân vận khéo" thật sự đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Với trên 1.550 mô hình đang được triển khai trong toàn tỉnh cho thấy phong trào ngày càng có sức lan tỏa và tác động tích cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thành công này, trước hết, các tổ chức trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thấm nhuần hơn tư tưởng của Bác Hồ về thi đua yêu nước; nhận thức rõ hơn, kỹ hơn mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng của phong trào “Dân vận khéo”. Từ đó tạo được sự chuyển biến về hành động để triển khai Kế hoạch 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 

.
.