Cập nhật lúc: 16:12, 03/08/2015 [GMT+7]
.

Sơn Hà: Thành công từ những khâu đột phá


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXII, 5 năm qua, Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đột phá trong phát triển nông nghiệp

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Đặng Ngọc Dũng cho biết: Với quyết tâm chính trị cao, tranh thủ mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội khoá XXII. Kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất đạt 585 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6%/năm.  Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản chiếm 37,4%; công nghiệp xây dựng chiếm 43,3% và thương mại - dịch vụ chiếm hơn 19%. Đạt được kết quả này là nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt; đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở dân chủ và sát với thực tiễn của địa phương. Các vấn đề trọng tâm, trọng điểm luôn được tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai thực hiện...

Một góc khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng.
Một góc khu tái định cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng.


Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, huyện chú trọng đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với tổ chức lại sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 30,6%/năm. Nếu năm 2010, sản lượng lương thực của huyện là 22.869 tấn thì đến năm 2015, tổng sản lượng lương thực đạt gần 26.000 tấn, tăng 113% so với năm 2010. Đặc biệt là, huyện đã triển khai thành công 17 mô hình khuyến nông, lâm, thủy sản đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sơn Hà phấn đấu có kinh tế - xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh. Giá trị sản xuất 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; tổng đàn gia súc 201.144 con, sản lượng lương thực 29.650 tấn; tỷ lệ che phủ rừng 57,5%; giải quyết việc làm cho 9.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 4,5%/năm. Đến năm 2020 xã Sơn Thành đạt chuẩn nông thôn mới; đô thị Di Lăng đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV...

Việc phát triển 3 cây mũi nhọn (keo- mía- mì) đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó cây keo và cây mía là cây chủ lực. Hằng năm, nhân dân trồng mới 2.000 a cây keo lai, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% (tăng 13% so với năm 2010). Đặc biệt là việc xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ nguyên liệu giấy, với công suất 60.000 tấn/năm đã góp phần tăng giá trị sản xuất cho người dân. Đối với cây mía, nhân dân duy trì canh tác từ 800 - 1.047 ha, sản lượng khai thác từ 39.600 - 47.895 tấn. Về cây mì, đến năm 2015, nhân dân đã trồng 5.500ha, sản lượng khai thác 83.600 tấn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Trong chăn nuôi, huyện chú trọng phát triển đàn gia súc theo hướng tăng dần chất lượng và giá trị đàn bò, trong đó bò lai sind là 17%... Nhờ đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng từ 3.777 tấn lên 4.482 tấn.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nên đến nay 100% thôn có đường ô tô. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, xã Sơn Thành đạt 10 tiêu chí NTM. Việc thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành đô thị cũng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hiện Di Lăng đạt 30/49 tiêu chí của đô thị loại V...

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Trong 5 năm qua, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 7 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân từng bước được nâng lên. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội được huyện tổ chức có hiệu quả. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Năm năm qua, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 6.300 lao động, góp phần giảm hộ nghèo từ 64,2% xuống còn 24%, vượt 6% chỉ tiêu tỉnh giao.

Hoạt động thương mại của Sơn Hà ngày càng phát triển.
Hoạt động thương mại của Sơn Hà ngày càng phát triển.


Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy thường xuyên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận của xã hội. Huyện luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo phương châm “rộng” và “động”. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ cũng có nhiều hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực cán bộ... Trong 5 năm qua, huyện đã kết nạp mới 653 đảng viên, đạt 108% Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Nhờ đó, hàng năm có 50,6% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt, qua việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), huyện đã kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế...

Nói về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị - xã hội; đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển kinh tế rừng hiệu quả, bền vững.

Để đạt mục tiêu trên, Huyện ủy Sơn Hà đề ra  giải pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá và trọng tâm: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn với phát triển kinh tế rừng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị. Đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Di Lăng đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2020. Tiếp tục mở rộng, nâng cấp mạng lưới trường, lớp học; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, từng bước thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia...

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.