Cập nhật lúc: 09:58, 04/08/2015 [GMT+7]
.

Sáng suốt và thẳng thắn


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Sự thành công của đại hội phải thể hiện trên cả 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Đại biểu dự đại hội phải sáng suốt lựa chọn, bầu được những đồng chí có tâm sáng, trí cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân... vào ban chấp hành để cùng nhau gánh vác nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời, Báo cáo chính trị trình đại hội phải được đánh giá toàn diện, đúng thực tế những mặt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội trong 5 năm qua (2010-2015) và đề ra những quyết sách sát đúng với thực tiễn địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm đến (2015-2020).

Hiện nay, cùng với việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các huyện, thành phố và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương và Mặt trận, các Hội đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII,  trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự dân chủ mở rộng và mong muốn được tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng báo cáo chính trị.

Để việc tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có hiệu quả, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể chính trị- xã hội phải tổ chức có chất lượng, tránh cách làm hình thức. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phải coi việc đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo chính trị là trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Sở dĩ phải đề cập đến vấn đề này là vì, tại Đại hội đại biểu một số Đảng bộ huyện, thành phố và tương đương vừa qua, tỷ lệ đại biểu dự đại hội trực tiếp tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị của tỉnh còn ít; một số ý kiến góp ý thiếu chiều sâu. Mặt khác, việc người dân ít có cơ hội được tiếp xúc trước nội dung báo cáo chính trị nên khi khu dân cư tổ chức lấy ý kiến cũng có ít người dân tham gia.

Do đó, để góp phần cho sự thành công của Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 rất cần sự sáng suốt của đại biểu dự Đại hội trong việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành và những ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị thẳng thắn, có trách nhiệm, sát đúng thực tế tình hình địa phương và trên tinh thần xây dựng.

Phú Đức
 

.