Cập nhật lúc: 14:56, 05/08/2015 [GMT+7]
.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXIII


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Hà lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.
 
Đến dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải; Trưởng  Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên và 239 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên trên địa bàn huyện.
 
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá về phát triển nông nghiệp, đô thị và giáo dục đào tạo. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 30,6%.  Đến nay, thị trấn Di Lăng đã đạt được 30/49 tiêu chí của đô thị loại V.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện đã được đầu tư đến các thôn, xóm và hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2014.  Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,3% năm 2011 xuống còn 24% năm 2015, vượt 6% chỉ tiêu tỉnh giao.
 
Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi được tăng lên, thị trường đầu ra của 3 loại cây mũi nhọn của huyện tương đối ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, diện tích lúa được tưới bằng hệ thống thủy lợi kiên cố tăng lên. Việc khai thác quỹ đất để đầu tư, phát triển đô thị được quan tâm lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả, làm cho đô thị Di Lăng thay đổi vượt bậc, tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng phía tây của tỉnh.
 
Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; địa bàn khu dân cư; đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy và mở rộng, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Để đạt mục tiêu đến năm 2020 huyện Sơn Hà có kinh tế - xã hội phát triển khá trong các huyện miền núi của tỉnh, huyện cần thực hiện các nội dung như: Phải tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của huyện; phát triển trồng trọt, chăn nuôi; phải gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hình thành vùng chuyên canh tập trung.
 
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, nông thôn mới. Sơn Hà là huyện có vị trí quan trọng, là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội phía Tây của tỉnh. Vì vậy, huyện cần phải bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển thị trấn Di Lăng có cơ cấu kinh tế là dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp; đến năm 2020 đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn như: 30a, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế…
 
Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của địa phương; khắc phục có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học. Có các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; thu hút bác sĩ về công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa.
 
Củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo - dân tộc.
 
Chú trọng xây dựng Đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chú trọng công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và đoàn thể, hướng về cơ sở, tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.