Cập nhật lúc: 08:35, 05/08/2015 [GMT+7]
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIII


(Baoquangngai.vn)- Trong 3 ngày (3-5.8), Đảng bộ huyện Trà Bồng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện  lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Ngọc Căng, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và 240 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 đảng viên của Đảng bộ huyện Trà Bồng.

TIN LIÊN QUAN

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Bồng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,2%. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2011-2015 ước đạt 2.148,1 tỷ đồng. Trong đó, nông - lâm – ngư nghiệp đạt 923 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 920 tỷ đồng, dịch vụ  đạt 304,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/năm. 
 
Trong sản xuất nông nghiệp, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi đều tăng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 7.300 tấn; bình quân lương thực đầu người là 219kg/người/năm. Giai đoạn 2010-2015, Trà Bồng đã đầu tư 668 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng; đồng thời ưu tiên nhiều nguồn lực tập trung phát triển đô thị, đưa thị trấn Trà Xuân trở thành đô thị loại V trong năm 2015. 
 
Nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội nên giai đoạn 2010-2015, huyện Trà Bồng đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 56,3% xuống còn 32,6%. Lĩnh vực y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng.
 
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Trà Bồng tập trung phát triển sản xuất lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi; vận dụng cơ chế chính sách để thúc đẩy công nghiệp và du lịch phát triển; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 6-7%. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8% trở lên; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 8-9%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 15 triệu đồng/người/năm; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Trà Bồng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý, Trà Bồng vẫn còn là huyện nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Kinh tế phát triển nhưng chưa có nhiều yếu tố mang tính đột phá, chưa thật sự bền vững;  một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt so với Nghị quyết đề ra. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, Trà Bồng thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trà Bồng cần có sự quyết tâm cao và tập trung triển khai những giải pháp đồng bộ.
 
Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu huyện Trà Bồng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để kêu gọi thu hút đầu tư, trước mắt là Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cà Đam, Khu du lịch sinh thái Thạch Bích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, cần tập trung đúng mức phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
 
Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản xuất, xây dựng nông thôn mới, các cơ sở giáo dục, y tế... ưu tiên những công trình tác động trực tiếp đến phát triển các ngành kinh tế, giảm nghèo và nâng cao dân trí. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Kor.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trà Bồng còn cao, chiếm trên 32%, do đó huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và huy động các nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững; bảo đảm đến năm 2020, Trà Bồng thoát khỏi tình trạng huyện nghèo. 
 
Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc...
 
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Bồng lần thứ XXIII, nhiệm kì 2015-2020 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trà Bồng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 32 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy. 
 
Sáng nay (5.8), Đại hội Đảng bộ huyện Trà Bồng tiếp tục làm việc để bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;  thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII.
 
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
.